БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 

Последни състезания

Състезателен правилник

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА ГЪЛЪБОВЪДИТЕ НА СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

 

СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПРАВИЛНИК

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪСТЕЗАНИЯ СЪС СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ

 

I. Функции

 

1/1. Настоящият правилник съдържа установен план и необходимите инструкции за осъществяване на състезания със спортни гълъби в рамките на БФГСГ

 

1/2. Настоящият правилник съдържа нормативите и стандартизацията на състезателните резултати от Националния шампионат на БФГСГ

 

1/3. СПОРТНО-СЪСТЕЗАТЕЛЕНИЯ ПРАВИЛНИК е задължителен за всички организации, клубове или индивидуални членове, които членуват в БФГСГ

 

1/4. По настоящият спортен правилник се провеждат Национални състезания, състезания на Клубно ниво, както и на ниво Група, Зона, Съюз.

-   Свързаните организации, зони могат да създадат и собствен правилник,който няма да  противоречи по никакъв начин на настоящия правилник.

 

1/5. Състезателният регламент заложен в този правилник,(изискванията за Асовият шампионат)  може да се променят само според текущите правила на - Международната Федерация / FCI / , като промяната се прави не по-късно от един месец след последната Олимпиада за спортни пощенски гълъби.

 

II. Критерии

 

Според регламента на Световна гълъбовъдна федерация FCI

за провеждане на състезания  от Националния шампионат на БФГСГ

 

 

1. Изисквания за една състезателна  година (едногодишни резултати)

 

 

 

Категория / км.

Брой

Състезания

(Класации)

Минимален брой

гълъби

Минимален брой гълъбовъди

Минимален

 брой

километри

Брой гълъби в класация

A

от 100 до 400км.

5

250

20

750

 

 

 

 

 

 

 

20%

B

от 350 до 600км.

4

250

20

1400

C

Над  500 км.

3

150

20

1800

D

( Олраунд )

от 100 до 400км

от 300 до 600км.

над 500км.

6

A - 2

B - 2

C - 1

+ 1 кл.с най нисък коеф.

 

250

250

150

 

 

20

 

 

1750

E

Маратон над 700 км.

2

250

20

1400

F

Състезания над 100 км.

Млади гълъби

3

250

20

300

G

Състезания над 100 км.

Едногодишни гълъби

5

250

20

500

H

състезания над 300 км.

Многогодишни гълъби

6

250

20

1800

 

 

 

2. Изисквания за две състезателни  години ( двугодишни резултати)

 

 

 

Категория / км.

Брой

Състезания

(Класации)

Минимален брой

гълъби

Минимален брой гълъбовъди

Минимален

 брой

километри

Брой гълъби в класация

A

от 100 до 400км.

10

250

20

1500

 

 

 

 

20%

B

от 350 до 600км.

8

250

20

2800

C

от 500 до 700км.

6

150

20

3300

D

( Олраунд )

от 100 до 400км

от 300 до 600км.

над 500км.

11

A 3 - 5

B 2 - 6

C 1 - 3

 

 

250

250

150

 

 

20

 

 

3500

E

Маратон над 700 км.

4

250

20

2800

 

 

 

III. Състезания

 

1. Състезанията трябва да са планирани така, че да дават равни възможности на всички участници.

2.Задължителни изисквания за провеждане на състезание за националния шампионат:

Изискване за ширина и дълбочина на състезателна зона в състезания до299 999м.-60км.

Минимално разстояние на дистанцията за стари гълъби - 100 км. лично разстояние.

Минимално разстояние на дистанцията за млади гълъби - 100 км. лично разстояние.

За състезание се активират единствено гълъби носещи пръстен на федерация членка на FCI .

Гълъбовъди отчитащи резултати от състезанията с механични часовници участват в класации само на клубно ниво.

3. В зависимост от дължината на дистанцията състезанията се класифицират в следните типове и съответно категории както следва :

-   състезание на къси разстояния  от 100 км. до 400 км.      Категория “А”

-   състезание на средни разстояния от  300 км. до 600 км.  Категория “В”

-   състезание на дълги разстояния над 500 км.       Категория “С”

-   състезание маратон /FCI/ - разстояния над 700 км.  Категория “Е-700 ”

-   състезание маратон на разстояния над  900 км.   Категория “Е- 900 ”

-   Категория “D” (Олраунд)  - комбинирана категория, в която се използват състезания от категории „А", „В" и „С”.

-   Категория „F ” Млади гълъби (едногодишни резултати) “Асов  Млад гълъб ”  - използват се състезания над 100км.

-   Категория „G”  Едногодишни гълъби (едногодишни резултати) - използват се състезания над 100км.

-   Категория “Н”  Многогодишни гълъби (едногодишни резултати) - използват се състезания над 300км.

-   Категория  “Асов гълъб - генерално класиране” (едногодишни резултати)

-  Асови Шампионати :

 • < >< >< >< >< >

  “Майстор на Млади гълъби”

 • “Генерален майстор”  (Национален Майстор)

 

IV. Национален асов шампионат на БФГСГ - Шампионат “Асов гълъб ”

 1. Този шампионат се провежда в рамките на една, две и  три състезателни години, като гълъбите се награждават за своите едногодишни , две годишни и три годишни резултати, при условие, че са покрили норматива за брой класирания и прелетени километри изискващи се според регламента на  Международната Федерация / FCI / - заложен в състезателният правилник

Двегодишните резултати не зависят от едногодишните. Всеки гълъб спечелил нужният брой класации и прелетял изискващият се брой км. за две години може да бъде номиниран във всяка една категория.

2 .   Асовата класация се изготвя както следва :

 • Асов гълъб - многогодишни гълъби - отделно за мъжките и женските,във всички категории.

 • Асов гълъб – едногодишни гълъби - отделно за мъжките и женските, във всички категории.

 • Отделна Асова класация не се прави в категория“ F”- млади гълъби

Национална асова класация се изготвя според изискванията на FCI –  20 гълъбовъда и 250 гълъба.

3.  Резултати

3/1. За Националния Асов шампионат (респективно за световният / FCI / или балканският - според изискванията) се признават класации на ниво клуб, група, зона, национални или други конфигурации от гълъбовъди (редовни членове на БФГСГ) участващи в едно и също състезание, като за Националния Асов шампионат се взима  най добрата класация на гълъба  според текущите правила на - Международната Федерация / FCI / -  в каква конфигурация от гълъбовъди и брой гълъби е спечелена.

-   Всички Асови класации се обявяват официално най много един месец след датата на последното състезание за едногодишни и многогодишни гълъби от националният клубен календар и най много седмица след края на последното състезание за млади гълъби за асовият шампионат „Млади гълъби”.

3/2. Резултатите за клубния Асов шампионат се признават само от клубни състезания.

Забележка: Клубната Асова класация няма нищо общо с Националната и в нея се представят гълъбите с най-добрите си резултати спечелени само в клубни състезания

- Клубна асова класация може да се изготви и с различни от националните и на FCI критерии но резултатите ще важат на ниво клуб.  Съответно и награждаването се организира вътре в клуба.

- Всички класации от състезания на ниво клуб, група, зона, национални или други конфигурации от гълъбовъди (редовни членове на БФГСГ участващи в едно и също състезание), от националният клубен календар се обявяват официално най-много седмица след края на  състезанието.     

3/3. Времето за рекламация пред клубните съдийски комисии е най късно до 30 дни след датата на последното състезание.

4. Национална изложба

4/1. Броя на гълъбите за Националната изложба се определя от ръководството на БфГСГ десет дни преди дата на Националната изложба, въз основа на резултатите на гълъбите.

4/2. Гълъб който не се представи на  националната изложба от гълъбовъда на чието име е регистриран преди началото на състезателният сезон, получава наградата си, но губи право да участва в следващият състезателен сезон.

4/3. Данните които трябва да се изпратят до БФГСГ (НСК) за годишната Национална изложба са както следва:

Заявка от клуба за участие на гълъбите,съдържаща: данни за номинираната Национална Асова категория. В коя категория ще бъде изложен гълъба, номер на пръстен, година, име на гълъбовъда състезавал гълъба, населено място.

- Задължително участие на гълъбите до пето място.

- В категория F - млади гълъби до десето място

ДОПЪЛНЕНИЕ: На изложбата се представени и всички победители от национални състезания. Тяхното участие също трябва да бъде заявено.

 

V. Шампионати

 

Шампионат Категория - “А”

1. Състезания  Категория - “А” къси разстояния от 100 км. до 400 км.

- Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 250 и минимално разстояние за най-близкият гълъбарник 100 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

1/1. Асов гълъб  Категория  “А”  - Едногодишни резултати

 а) Гълъбите се класират с 5 ( пет) от най-добрите си класации от 100 км. до 400 км., като задължително сбора прелетени километри от петте състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 750 км. (лично разстояние)

 б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 5 /пет/ и най нисък коефициент

 в) Асовата класация се изготвя както следва:

- Асов гълъб Едногодишни резултати

  Категория  “А”  едногодишни гълъби   – отделно за мъжките и женските

- Асов гълъб Едногодишни резултати

 Категория  “А”  многогодишни гълъби  – отделно за мъжките и женските

 г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

1.2. Асов гълъб  Категория  “А”  - Двугодишни резултати

 а) Гълъбите се класират с 10 (десет) от най- добрите си класации от 100 км. до 400 км., като задължително сбора прелетени километри от десетте състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 1500 км. (лично разстояние)

- Не е задължително при две годишните резултати да се вземат пет класирания от едната година и пет класирания от другата година.

- Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от десет класации за две години, независимо кога са постигнати, стига да са в рамките на последните две години,

като най-малко една от класациите трябва да е постигната през една от двете години.

 б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 10 /десет/ и най нисък коефициент.

 в) Асовата класация се изготвя както следва:

Асов гълъб Категория  “А”  Двугодишни резултати   – отделно за мъжките и женските

 г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

1/3. Майстор Категория  “А” - Национален / Клубен „Майстор на къси разстояния”.

1/3.1  Брой на състезанията : Гълъбовъдите в този шампионат се класират  след представянията на отборите си в пет състезания, като това са състезания на разстояния между 100 км.и 400км. водещи се според този правилник “къси разстояния”.

1/3.2  Участие : в шампионата “Майстор на къси разстояния”, може да вземе участие всеки редовен член на клуба или индивидуален състезател състезаващ се към БФГСГ.

-  Всеки гълъбовъд има право да състезава своите гълъби за този шампионат само от гълъбарника, в който са регистрирани гълъбите преди началото на състезателния сезон.

1/3.3  Регламент: Асовият шампионат “Майстор на къси разстояния” се провежда на принципа на отборното класиране.

- Всеки гълъбовъд участва с отбор от четири гълъба .Това са четирите най-добре класирали се гълъба в дадено състезание от категорията, те  носят коефициент (точков актив) на отбора за всяко състезание - сбор от коефициентите на четирите  гълъба.

 - Гълъбовъда спечелил двадесет класации със своя отбор от петте състезания и имащ най нисък коефициент (брой Асови точки) се номинира за Национален / Клубен „Майстор на къси разстояния”.

1/3.4  Изчисляване на резултати.

Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ.

1/3.5  Награждаване

 а) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата “Национален майстор на къси разстояния” се извършва на годишната Национална изложба на Федерациацията

- Броят и вида на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

 б) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата „Клубен майстор на къси разстояния” се извършва на годишното награждаване (събрание) на клуба за отчитане на спортните резултати и номиниране на гълъбовъдите спечелили награди на клубно ниво.

- Наградите за това награждаване се определят и осигуряват от самите клубове.

 

Шампионат Категория - “B”

2. Състезания   Категория - “B” средни разстояния от 300 км. до 600 км.

- Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 250 и минимално разстояние за най-близкият гълъбарник 300 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

 

2/1. Асов гълъб  Категория  “B”  - Едногодишни резултати

 а) Гълъбите се класират с 4 (четири) от най-добрите си класации от 300 км. до 600 км. като задължително сбора прелетени километри от четирите състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 1400 км. (лично разстояние)

 б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 4 /четири/ и най нисък коефициент

 в) Асовата класация се изготвя както следва:

- Асов гълъб Едногодишни резултати

 Категория  “B”  едногодишни гълъби   – отделно за мъжките и женските

- Асов гълъб Едногодишни резултати

 Категория  “B”  многогодишни гълъби  – отделно за мъжките и женските

 г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

2/2.Асов гълъб  Категория  “B”  - Двугодишни резултати

а) Гълъбите се класират с 8 (осем) от най- добрите си класации от 300 км. до 600 км.

като задължително сбора прелетени километри от осемте състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко  от 2800 км. (лично разстояние)

   - Не е задължително при две годишните резултати да се вземат четири класирания от едната година и четири класирания от другата година.

   - Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от осем класации в рамките на последните две години, като поне една от класациите трябва да е постигната през втората година.

 б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 8 /осем/ и най нисък коефициент.

 в) Асовата класация се изготвя както следва:

Асов гълъб Категория  “B”  Двугодишни резултати   – отделно за мъжките и женските

 г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

2/3. Майстор Категория  “B” – Национален / клубен шампионат “Майстор на средни разстояния”

2/3.1. Брой на състезанията : Гълъбовъдите в този шампионат се класират след представянията на отборите си в четири състезания, като това са състезания на разстояния между 300 км.и 600км. водещи се според този правилник “ средни разстояния”.

2/3.2. Участие: в шампионата “Майстор на средни разстояния”, може да вземе участие всеки редовен член на клуба или индивидуален състезател състезаващ се към БФГСГ.

- Всеки гълъбовъд има право да състезава своите гълъби за този шампионат само от гълъбарника, в който са регистрирани гълъбите преди началото на състезателния сезон.

2/3.3. Регламент: Асовият шампионат “Майстор на средни разстояния” се провежда на принципа на отборното класиране.

- Всеки гълъбовъд участва с отбор от четири гълъба .Това са четирите най-добре класирали се гълъба в дадено състезание от категорията, те  носят коефициент (точков актив) на отбора за всяко състезание - сбор от коефициентите на четирите  гълъба.

 - Гълъбовъда спечелил шестнадесет класации със своя отбор от четирите състезания и имащ най-нисък коефициент (брой Асови точки) се номинира за Национален / Клубен „Майстор на средни разстояния”.

2/3.4. Изчисляване на резултати.

Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ.

2/3.5. Награждаване

 а) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата “Национален майстор на средни разстояния” се извършва на годишната Национална изложба на Федерациацията

- Броят и вида на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

 б) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата „Клубен майстор на средни разстояния” се извършва на годишното награждаване (събрание) на клуба за отчитане на спортните резултати и номиниране на гълъбовъдите спечелили награди на клубно ниво.

- Наградите за това награждаване се определят и осигуряват от самите клубове.

 

Шампионат Категория - “С”

3. Състезания   Категория  “С” - дълги разстояния над 500 км.

- Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 150 и минимално разстояние за най-близкият гълъбарник 500 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

3/1. Асов гълъб  Категория  “С”  - Едногодишни резултати

 а) Гълъбите се класират с 3 (три) от най-добрите си класации над 500 км. като задължително сбора прелетени километри от трите състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 1800 км. (лично разстояние)

 б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 3 / три / и най нисък коефициент

 в) Асовата класация се изготвя както следва:

- Асов гълъб Едногодишни резултати

 Категория  “С”  едногодишни гълъби   – отделно за мъжките и женските

- Асов гълъб Едногодишни резултати

 Категория  “С”  многогодишни гълъби  – отделно за мъжките и женските

  г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

3/2.Асов гълъб  Категория  “С”  - Двугодишни резултати

 а) Гълъбите се класират с 6 (шест) от най- добрите си класации над 500 км.

като задължително сбора прелетени километри от шестте състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко  от 3300 км. (лично разстояние)

   - Не е задължително при две годишните резултати да се вземат три класирания от едната година и три класирания от другата година.

   - Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от шест класации в рамките на последните две години, като поне една от класациите трябва да е постигната през втората година.

б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации – 6 / шест / и най нисък коефициент.

 в) Асовата класация се изготвя както следва:

Асов гълъб Категория  “С”  Двугодишни резултати   – отделно за мъжките и женските

 г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

3/3.Асов гълъб  Категория  “С”  - Тригодишни резултати

а) Гълъбите се класират с 9 (девет) от най- добрите си класации над 500 км.

  - Не е задължително при тригодишните резултати да се вземат по три класирания от всяка една година.

   - Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от 9 (девет) класации в рамките на последните 3 /три/ години, като поне една от класациите трябва да е постигната през третата година.

б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации – 9 (девет) и най нисък коефициент.

 в) Асовата класация се изготвя както следва:

Асов гълъб Категория  “С”   Тригодишни резултати  – отделно за мъжките и женските

 г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

3/4. Майстор Категория  “С” – Национален / клубен шампионат “Майстор на дълги разстояния”

3/4.1. Брой на състезанията : Гълъбовъдите в този шампионат се класират след представянията на отборите си в три състезания, като това са състезания на разстояния над 500 км. водещи се според този правилник “ дълги разстояния”.

3/4.2. Участие: в шампионата “Майстор на дълги разстояния”, може да вземе участие всеки редовен член на клуба или индивидуален състезател състезаващ се към БФГСГ.

- Всеки гълъбовъд има право да състезава своите гълъби за този шампионат само от гълъбарника, в който са регистрирани гълъбите преди началото на състезателния сезон.

3/4.3. Регламент: Асовият шампионат “Майстор на дълги разстояния” се провежда на принципа на отборното класиране.

- Всеки гълъбовъд участва с отбор от четири гълъба .Това са четирите най-добре класирали се гълъба в дадено състезание от категорията, те  носят коефициент (точков актив) на отбора за всяко състезание - сбор от коефициентите на четирите  гълъба.

 - Гълъбовъда спечелил дванадесет класации със своя отбор от трите състезания и имащ най-нисък коефициент (брой Асови точки) се номинира за Национален / Клубен „Майстор на дълги разстояния”.

3/4.4. Изчисляване на резултати.

Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ.

3/4.5. Награждаване.

 а) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата “Национален майстор на дълги разстояния” се извършва на годишната Национална изложба на Федерациацията

- Броят и вида на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

 б) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата „Клубен майстор на дълги разстояния” се извършва на годишното награждаване (събрание) на клуба за отчитане на спортните резултати и номиниране на гълъбовъдите спечелили награди на клубно ниво.

- Наградите за това награждаване се определят и осигуряват от самите клубове.

 

Шампионат Категория “D” ( Oлраунд )

4. Категория “D” ( Oлраунд ) – комбинирана категория в която се използват състезания от категории „А", „В" и „С”.  / къси, средни и разстояния над 500 км./

4/1.  Асов гълъб  Категория “D” ( Oлраунд ) - Едногодишни резултати

а)  Гълъбите се класират с 6 (шест) от най добрите си класации,като изискванията са :

 • 2 клaсации на къси разстояния (кат. „А”  100 до 400 км.)

 • 2 класации на средни разстояния (кат. „В”  300 до 600 км.)

 • 1 класация на разстояния над 500 км. (кат. „С”  над 500 км.)

 • 1 класация с най-нисък коефициент неизползвана в предните 5 класации (не влизаща в предходните)

При условие,че гълъба има общ сбор от най-малко 1750 км.(лично разстояние)

б)  За победител при едногодишните резултати се счита гълъб с брой класации - 6 /шест/  (задължително включващи по горе описаните) и най-нисък коефициент.

в) Асовата класация се изготвя както следва:

- Асов гълъб Едногодишни резултати

 Категория  “ D”  едногодишни гълъби   – отделно за мъжките и женските

- Асов гълъб Едногодишни резултати

 Категория  “ D”  многогодишни гълъби  – отделно за мъжките и женските

 г) Награждаването се извършва както следва:

   - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

4/2. Асов гълъб  Категория “D” ( Oлраунд ) - Двугодишни резултати.

а) Гълъбите се класират с 11 (единадесет) от най-добрите си класации,от състезания през последните две години с общ сбор от най-малко 3500 км. (лично разстояние), като през втората година трябва да е постигната  най-малко една класация.

Класиранията трябва да са както следва :

 • 3 до 5  клaсации на къси разстояния  (кат. „А”  100 до 400 км.) 

 • 2 до 6  класации на средни разстояния (кат. „В” 300 до 600 км.)

 • < > до 3  класации на разстояния над 500 км. (кат. „С”- над 500 км.)Шампионат Категория - “Е”

   

  5. Състезания   Категория - “Е” Маратон  FCI - над 700 км.

  - Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 150 и минимално разстояние за най-близкият гълъбарник 700 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

  5/1. Асов гълъб  Категория  “Е”  над 700 км.  - Едногодишни резултати

   а) Гълъбите се класират с 2 (две) от най-добрите си класации над 700 км. като задължително сбора прелетени километри от двете състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 1400 км. (лично разстояние)

  б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 2 / две/ и най нисък коефициент

  в) Асовата класация се изготвя както следва:

  - Асов гълъб Едногодишни резултати

   Категория  “Е”  над 700 км.  едногодишни гълъби   – отделно за мъжките и женските

  - Асов гълъб Едногодишни резултати

   Категория  “Е” над 700 км.   многогодишни гълъби  – отделно за мъжките и женските

   г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

  5/2.Асов гълъб  Категория  “Е” над 700 км.   - Двугодишни резултати

     а) Гълъбите се класират с 4 (четири) от най-добрите си класации над 700 км.

  като задължително сбора прелетени километри от четирите състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко  от 2800 км. (лично разстояние)

        - Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от 4 (четири) класации в рамките на последните две години, като поне една от класациите трябва да е постигната през втората година.

  б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации – 4 (четири) и най нисък коефициент.

   в) Асовата класация се изготвя както следва:

  Асов гълъб Категория  “Е”  над 700 км.  Двугодишни резултати   – отделно за мъжките и женските

   г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

  5/3.Асов гълъб  Категория  “Е”  над 700 км.   - Тригодишни резултати

  а) Гълъбите се класират с 6 (шест) от най- добрите си класации над 700 км.

    - Не е задължително при тригодишните резултати да се вземат по две класирания от всяка една година.

     - Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от 6 (шест) класации в рамките на последните 3 /три/ години, като поне една от класациите трябва да е постигната през третата година.

  б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации – 6 (шест) и най нисък коефициент.

   в) Асовата класация се изготвя както следва:

  Асов гълъб Категория  “Е” над 700 км.    Тригодишни резултати  – отделно за мъжките и женските

   г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

  5/4. Майстор Категория  “Е” (над 700 км.) – Национален / клубен шампионат Майстор Категория  “Е”” (над 700 км.)

  5/4.1. Брой на състезанията :  Гълъбовъдите в този шампионат се класират след представянията на отборите си в две състезания, като това са състезания на разстояния над 700 км. водещи се според този правилник “състезания МАРАТОН над 700 км.   ”.

  5/4.2. Участие: в шампионата “ Майстор Категория  “Е” (над 700 км.)”, може да вземе участие всеки редовен член на клуба или индивидуален състезател състезаващ се към БФГСГ.

  - Всеки гълъбовъд има право да състезава своите гълъби за този шампионат само от гълъбарника, в който са регистрирани гълъбите преди началото на състезателния сезон.

  5/4.3. Регламент: Асовият шампионат “ Майстор Категория  “Е” (над 700 км.)” се провежда на принципа на отборното класиране.

  - Всеки гълъбовъд участва с отбор от четири гълъба .Това са четирите най-добре класирали се гълъба в дадено състезание от категорията, те  носят коефициент (точков актив) на отбора за всяко състезание - сбор от коефициентите на четирите  гълъба.

   - Гълъбовъда спечелил осем класации със своя отбор от двете състезания и имащ най-нисък коефициент (брой Асови точки) се номинира за Национален / Клубен „Майстор Категория  “Е” (над 700 км.)”.

  5/4.4. Изчисляване на резултати.

  Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ.

  5/4.5. Награждаване.

   а) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата “Национален Майстор Категория  “Е” (над 700 км.)” се извършва на годишната Национална изложба на Федерациацията

  - Броят и вида на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   б) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата „Клубен Майстор Категория  “Е” (над 700 км.)” се извършва на годишното награждаване (събрание) на клуба за отчитане на спортните резултати и номиниране на гълъбовъдите спечелили награди на клубно ниво.

  - Наградите за това награждаване се определят и осигуряват от самите клубове.

   

  6. Състезания   Категория - “Е” МАРАТОН FCI над 900 км.

  - Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 150 и минимално разстояние за най-близкият гълъбарник 900 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

  6/1. Асов гълъб  Категория  “Е”  над 900 км.  - Едногодишни резултати

   а) Гълъбите се класират с 2 (две) от най-добрите си класации над 900 км. като задължително сбора прелетени километри от двете състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 1800 км. (лично разстояние)

  б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 2 / две/ и най нисък коефициент

  в) Асовата класация се изготвя както следва:

  - Асов гълъб Едногодишни резултати

   Категория  “Е”  над 900 км.  едногодишни гълъби   – отделно за мъжките и женските

  - Асов гълъб Едногодишни резултати

   Категория  “Е” над 900 км.   многогодишни гълъби  – отделно за мъжките и женските

   г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

  6/2.Асов гълъб  Категория  “Е” над 900 км.   - Двугодишни резултати

     а) Гълъбите се класират с 4 (четири) от най-добрите си класации над 900 км.

  като задължително сбора прелетени километри от четирите състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко  от 3600 км. (лично разстояние)

        - Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от 4 (четири) класации в рамките на последните две години, като поне една от класациите трябва да е постигната през втората година.

  б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации – 4 (четири) и най нисък коефициент.

   в) Асовата класация се изготвя както следва:

  Асов гълъб Категория  “Е”  над 900 км.  Двугодишни резултати   – отделно за мъжките и женските

   г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

  6/3.Асов гълъб  Категория  “Е”  над 900 км.   - Тригодишни резултати

  а) Гълъбите се класират с 6 (шест) от най- добрите си класации над 900 км.

    - Не е задължително при тригодишните резултати да се вземат по две класирания от всяка една година.

     - Всеки гълъб може да бъде представен с общ сбор от 6 (шест) класации в рамките на последните 3 /три/ години, като поне една от класациите трябва да е постигната през третата година.

  б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации – 6 (шест) и най нисък коефициент.

   в) Асовата класация се изготвя както следва:

  Асов гълъб Категория  “Е” над 900 км. Тригодишни резултати  – отделно за мъжките и женските

   г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

  6/4. Майстор Категория  “Е” (над 900 км.) – Национален / клубен шампионат Майстор Категория  “Е”” (над 900 км.)

  6/4.1. Брой на състезанията : Гълъбовъдите в този шампионат се класират след представянията на отборите си в две състезания, като това са състезания на разстояния над 900 км. водещи се според този правилник “състезания МАРАТОН над 900 км.   ”.

  6/4.2. Участие: в шампионата “ Майстор Категория  “Е” (над 900 км.)”, може да вземе участие всеки редовен член на клуба или индивидуален състезател състезаващ се към БФГСГ.

  - Всеки гълъбовъд има право да състезава своите гълъби за този шампионат само от гълъбарника, в който са регистрирани гълъбите преди началото на състезателния сезон.

  6/4.3. Регламент: Асовият шампионат “ Майстор Категория  “Е” (над 900 км.)” се провежда на принципа на отборното класиране.

  - Всеки гълъбовъд участва с отбор от четири гълъба .Това са четирите най-добре класирали се гълъба в дадено състезание от категорията, те  носят коефициент (точков актив) на отбора за всяко състезание - сбор от коефициентите на четирите  гълъба.

   - Гълъбовъда спечелил осем класации със своя отбор от двете състезания и имащ най-нисък коефициент (брой Асови точки) се номинира за Национален / Клубен „Майстор Категория  “Е” (над 900 км.)”.

  6/4.4. Изчисляване на резултати.

  Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ.

  6/4.5. Награждаване.

   а) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата “Национален Майстор Категория  “Е” (над 900 км.)”се извършва на годишната Национална изложба на Федерациацията

  - Броят и вида на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   б) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата „Клубен Майстор Категория  “Е” (над 900 км.)” се извършва на годишното награждаване (събрание) на клуба за отчитане на спортните резултати и номиниране на гълъбовъдите спечелили награди на клубно ниво.

  - Наградите за това награждаване се определят и осигуряват от самите клубове.

   

  Шампионат Категория - “F”

  7. Състезания  Категория - “ F  ” състезания с млади гълъби на разстояния над 100 км.

     - Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 250 и минимално разстояние за най-близкият гълъбарник 100 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

    Програмата за провеждане на състезания с млади гълъби се прилага към клубната годишната програма. Тази програма може да се представи без дати за провеждане на състезанията. Състезателните програми не търпят изменения по време на сезона,
  допуска се само разместване на заявените състезания.

  Млади гълъби - гълъби опръстенени с пръстени от годината в която са излюпени.

  7/1. Асов млад гълъб  Категория  “ F ”  - Асов шампионат “Асов млад гълъб”

   а) Гълъбите се класират с 3 (три) от най-добрите си класации над 100 км., като задължително сбора прелетени километри от 3/трите/ състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 300 км. (лично разстояние)

   б) За победител в категорията се счита „Младият гълъб ” спечелил 3 /три/ класации и имащ най нисък коефициент.Номинира се за първи Асов гълъб на клубно или Национално ниво.

   в) Асовата класация се изготвя както следва:

  - Асов млад гълъб  Категория  “ F ” -  без значение на пола   

  - Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ.

   г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

  Награждават се първите 10 (десет) асови Млади гълъба

  • от 1-во до 5-то място включително с купи.

  • от 6-то до 10-то място включително с медали.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

  7.2. Категория “Майстор Млади гълъби”- Национален/клубен шампионат “Майстор Млади гълъби”

  Гълъбовъдите в този шампионат се класират след представянията на отборите си.

  7/2.1.  Брой на състезанията :   Състезанията за този шампионат се взимат от заявената предварително клубна програма, като се имат предвид 3 / трите / най-добри представяния на отбора на гълъбовъда през един състезателен сезон.

  7/2.2. Участие:   в шампионата Национален / клубен “Майстор на Млади гълъби”, може да вземе участие всеки редовен член на клуба или индивидуален състезател състезаващ се към БФГСГ.

  - Всеки гълъбовъд има право да състезава своите гълъби за този шампионат само от гълъбарника, в който са регистрирани гълъбите преди началото на състезателния сезон.

  7/2.3. Регламент:    Асовият шампионат Национален / клубен “Майстор Млади гълъби” се провежда на принципа на отборното класиране.

  - Всеки гълъбовъд участва с отбор от четири гълъба .Това са четирите най-добре класирали се гълъба в състезанията над 100 км., те  носят коефициент (точков актив) на отбора за всяко състезание - сбор от коефициентите на четирите  гълъба.

   -  Гълъбовъд спечелил три отборни класации от три състезания с минимален сбор от 300 км. и имащ най нисък коефициент, се номинира за „Майстор на Млади гълъби”.

  7/2.4.  Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ

  7/2.5.  Награждаването се извършва както следва:

  -   Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата "Национален майстор на Млади гълъби" се извършва на годишната Национална изложба на Федерацията до десето място както следва : От първо до пето място включително гълъбовъдите се награждават с купи. Наградите за този шампионат се осигуряват от Федерацията.

  -   Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата „Клубен майстор на Млади гълъби" се извършва на годишното награждаване на спортните резултати и номиниране на гълъбовъдите спечелили награди на клубно ниво.

  Наградите за това награждаване се осигуряват от клуба.

  7/2.6. Класациите трябва да са готови и изпратени до НСК до 7 (седем) дни след последното проведено състезание от клубната програма за мл. гълъби.

   

  Шампионат Категория - G

  8. Състезания  Категория “G” за Едногодишни гълъби на разстояние над 100 км.

  - Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 250 и минимално за най-близкият гълъбарник 100 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

  8/1. Асов гълъб  Категория  “G”

   а) Гълъбите се класират с 5 ( пет) от най-добрите си класации над 100 км., като задължително сбора прелетени километри от петте състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 500 км. (лично разстояние)

   б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 5 /пет/ и най нисък коефициент

   в) Асовата класация се изготвя както следва:

  Асов гълъб  Категория  “G” – отделно за мъжките и женските

  г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

   

  Шампионат Категория - “ H

  9. Състезания  Категория “ H” за Многогодишни гълъби  на разстояние над 300 км.

  - Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 250 и минимално за най-близкият гълъбарник 300 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни за участие в състезания на клубно ниво)

  9/1. Асов гълъб  Категория  “ H”

   а) Гълъбите се класират с 6 (шест)от най-добрите си класации над 300 км., като задължително сбора прелетени километри от шестте състезания в които са класиранията на гълъба е не по-малко от 1800 км. (лично разстояние)

   б) За победител в категорията се счита гълъб с брой класации - 6 /(шест / и най нисък коефициент

   в) Асовата класация се изготвя както следва:

       Асов гълъб  Категория  “ H” – отделно за мъжките и женските

  г) Награждаването се извършва както следва:

     - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

     - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

   

   

  Шампионат Категория “Асов генерално”

  10. Категория “Асов гълъб - генерално класиране”

  10/1. Гълъбите в тази категория се класират с 10 /десет/ от най добрите си класации,като минималните изисквания са както следва:

  • 3 класации в кат. „А” 100 до 400 км.

  • 3 класации в кат. „В” 300 до 600 км.

  • 2 класации в кат. „С - над 500 км.

  • 2 класации с най-нисък коефициент

  като имат общ сбор (прелетени км.) от най-малко 3000 км.(лично разстояние), без дублиране на класациите.

  б)  За победител се счита гълъб с брой класации - 10 (задължително включващи по горе описаните) и най-нисък коефициент.

  в) Асовата класация се изготвя както следва:

  “Асов гълъб - генерално класиране” – отделно за мъжките и женските

  -  Класирането се прави на клубно и национално ниво.

  г) Награждаването се извършва както следва:

    - На Национално ниво - Броят на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

  На Национално ниво се номинират (награждават) 10 /десет/ гълъба за Националната годишна изложба, но в годишния бюлетин се вписват абсолютно всички класирали се гълъби.

    - На клубно ниво броят и вида на наградите се определя и осигурява от самите клубове.

   

  Шампионат Категория “Генерален майстор”

  11.  Категория “Генерален майстор” – Национален / клубен

  Гълъбовъдите в този шампионат се класират след представянията на отборите си.

  11/1.  Брой на състезанията :   Резултатите за този шампионат се взимат от клубната програма, като се имат предвид 10 /десетте/ най-добри представяния на отбора на гълъбовъда през един състезателен сезон.

  а)  Минимални изисквания за състезанията :

  • 2 състезания в кат. „А” или до 400 км.

  • 3 състезание в кат. „В” или до 600 км.

  • 2 състезание над 500 км.

  • 3 класации с най-нисък коефициент

  11/2. Участие:     в шампионата Национален / клубен “Генерален майстор”, може да вземе участие всеки редовен член на клуба или индивидуален състезател състезаващ се към БФГСГ.

  - Всеки гълъбовъд има право да състезава своите гълъби за този шампионат само от гълъбарника, в който са регистрирани гълъбите преди началото на състезателния сезон.

  11/3. Регламент:    Асовият шампионат Национален / клубен “Генерален майстор” се провежда на принципа на отборното класиране.

  - Всеки гълъбовъд участва с отбор от четири гълъба .Това са четирите най-добре класирали се гълъба в състезания от по-горе описаните  категории, те  носят коефициент (точков актив) на отбора за всяко състезание - сбор от коефициентите на четирите  гълъба.

  - Гълъбовъда спечелил 40 /четиридесет/ класации със своя отбор и покрил минималните изисквания за 10 /десетте / състезания,както и с най-нисък коефициент (брой Асови точки) се номинира за Национален / Клубен “Генерален майстор” за настоящата година.

  11/4. Изчисляване на резултати.

  Резултатите се изчисляват по стандартно приетия начин от БФГСГ.

  11/5. Награждаване.

   а) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата Национален “Генерален майстор” се извършва на годишната Национална изложба на Федерациацията

  - Броят и вида на наградите се определя от УС на БФГСГ преди националната изложба.

   б) Награждаването на гълъбовъдите спечелили титлата Клубен “Генерален майстор” се извършва на годишното награждаване (събрание) на клуба за отчитане на спортните резултати и номиниране на гълъбовъдите спечелили награди на клубно ниво.

  - Наградите за това награждаване се определят и осигуряват от самите клубове.

   

  VI

   

  12/. Национални състезания

  12/1. Националните състезания се провеждат на ниво група или друга конфигурация от клубове или състезатели,  отговарящи на следните критерии:

  Участват минимум три клуба с общ състав не по малко от 25 гълъбовъда и активирани 300 или повече гълъба. Национални полети се организират за категория ,, Б “ с дистанция от 350 до 600 км. , категория ,, С ,, с дистанция от 500 до 700 км. И категория ,, Е ,, над 900 км.   На така проведените национални полети се награждават единствено гълъбите класиралите се на 1-во , 2-ро и 3-то място.

  12/2. Минималното разстояние за провеждане на Национално състезание е 300 км. за клуба с най-късо разстояние в групата, региона, зоната или съюза.

  12/3. Всички гълъби участващи в едно Национално състезание се поставят в транспортьора или транспортьорите на място определено от клубът организатор (домакин), като се спазват мерките за контрол определени от домакина (печат на крилото, код на стартовият лист, гумен пръстен и тн.).

  12/4. Гълъбите участници в едно Национално състезание се освобождават от транспортьора (транспортьорите) по едно и също време и на едно и също място.

  12/5. Броя, разстоянието и направлението на Националните състезания в един регион, зона или Съюз се определят от самите клубове участници.

  12/6. Тези състезания се обявяват предварително в годишната национална състезателна програма.

  12/7.3а да се извърши самостоятелно опръстеняване на гълъбите за Национално състезание трябва да има минимум един или повече представители на клуба домакин.

  12/8. На същото място се извършва комплектоването и запечатване на часовниците на всичките гълъбовъди участващи в състезанието.

  12/9. Всички индивидуални членове на Федерацията задължително опръстеняват своите гълъби в най-близкия клуб, а също така там се запечатват и отварят техните часовници след състезанието или им се засича контролно време и им се принтират резултатите, ако използват електронни системи. По време на състезанието всички документи на тези гълъбовъди (стартов лист и др.) се съхраняват в клуба където са опръстенени техните
  гълъби.

  12/10. При отварянето на часовниците и принтирането на резултатите от електронните системи след приключване на Националното състезанието, задължително се събират най-малко двама представители на КСК от клубът. Състезателните документи трябва да бъдат изпратени до центърът за изчисляване (определен от клубът домакин) най късно три работни дни след приключване на състезанието. В противен случай резултатите от класациите не се признават както на Национално,така и на зонално и клубно ниво.

  12/11. Неутрализация на състезание.

  Времето за неутрализация на полетите се унифицира с общоприетото от FCI- половин час преди изгрев и един час след залез отнесено към средна точка за участниците и време от първия ден от полета.

  Времето за неутрализация на състезанието се определя от клубната съдийска комисия само за състезанията в рамките на клуба.

  При провеждане на Национално или (зонално) състезание, времето на неутрализация е едно за всички клубове в рамките на зоната и се определя от клубът домакин преди стартиране на гълъбите, като се обявява официално на представителите на всеки клуб участник или се публикува на уеб страницата на БФГСГ.

  12/12. Приключване на национално състезание. Приключването на Национално състезание се определя от клубът домакин на състезанието, задължително след проверка на броят на завърналите се гълъби във всеки един клуб участник и потвърждаване на достаъчна наличност от негова страна. Своевременно по време на състезанието се подават данни за пристигналите гълъби на ръководителя на състезанието и неговото приключване се разрешава по телефона. До момента на обявяване на края на състезанието всички гълъбовъди участващи в него могат да засичат завръщането на своите гълъби независимо колко гълъба са се прибрали в клуба. В случай че на крилото на гълъбите се постави печат, се съобщават данните
  на печата от страна на гълъбовъда на комисия определена от клубът домакин в най кратко време след завръщане на гълъбът. Гълъб за който не е съобщена такава информация се дисквалифицира без право на обжалване.

  12/13. Класацията от Националното състезание се прави на място определено
  от клубът домакин.

  12/14. Награждаването на национално ниво се извършва както следва:

  • Федерацията награждава с купа, единствено гълъбите класиралите се на

   1-во , 2-ро и 3-то място !!!

  • В случай че самите участници осигурят допълнителни награди то те се раздават на

  националната изложба.

   

   Класация на ниво „Група”.

  а/. За  класация на ниво Гълъбовъдна конфигурация - „група”,се използват същите правила на шампионата от този правилник.

  б/. Всяка конфигурация сама определя естеството на наградите, както и броя гълъби за номиниране.

  в/.Наградите за това награждаване се осигуряват от групата и се раздават на годишната изложба на Асоциацията.

  13/ Национални състезания кат. „Маратон”.

  13/1. Минимален брой участници 20 (двадесет), минимален брой гълъби 250 и минимално разстояние за най-близкият гълъбарник 700 км. (изискванията за брой гълъби и гълъбовъди, не са задължителни а препоръчителни, за да се спази изискването за участие на международно ниво )

  13/2. Всички гълъби от дадена зона участващи в маратона, се поставят в транспортьора на място определено от организатора, като на същото място се извършва и опръстеняването на гълъбите с допълнителен пръстен и запечатването на часовниците.

  13/3. Препоръчително е три дни преди датата на опръстеняване да се заявява броят на гълъбите, които ще участват от всяка зона до клубът организатор, с оглед на това да може правилно да бъдат разпределени гълъбите в транспортьора.

  13/4. Задължително е спазването на броят на гълъбите в отделните клетки на транспортьора, в зависимост от приетите стандарти за вместимост. Да не се допуска пренаселване.

  13/5. Таксата за участие и начинът на заплащане (на човек или на гълъб), се определя от клубът домакин, в зависимост от разходите за маратона (от клубът домакин).

  13/6. Запечатването на часовниците става на мястото за опръстенявнето на гълъбите за маратона а тяхното стартиране може да се извърши по клубовете. На същото място става и тяхното отварянето в случай че клубът домакин не определи друго такова място под наблюдение на главен съдия.

  13/7. Данни за пристигането на гълъбите се изпращат до домакинът, който обявява края на маратона по телефона, само когато и в най-отдалечената зона са се завърнали необходимият брой гълъби.

  13/8. Класацията се прави от организаторът на състезанието.

   

  14. Национална изложба.

  14/1. Националната изложба е последния етап от годишния шампионат на Федерацията.

  14/2. На Националната изложба гълъбите се съревновават помежду си с резултатите които са показали през състезателния сезон, въз основа на което се определя победителят във всеки шампионат на Национално ниво.

  14/3. Гълъб който не се представи на Националната изложба, независимо от причината също се награждава, но губи правото си да участва в следващият състезателен сезон.

  Отговорник е клубът от който се състезава въпросният гълъб .

   

  15/. Изчисляване на резултати, класация.

  15/1. Във всяко официално състезание в класация участват 20 % от общият брой гълъби.

  При равенство на средната скорост на два или повече гълъби на различни състезатели, гълъбът, който е прелетял по-дълго разстояние, се класира на по предна позиция напред. Когато има повече гълъби с една и съща скорост като последния от класацията, всички те влизат в класацията, без значение колко са гълъбите участници в състезанието.

  15/2. Гълъбите се класират по средната скорост постигната в състезанието, като гълъб развил най-висока средна скорост се класира на първо място и тн.

  15/3. Средната скорост се изчислява в метри в минута и за класацията се взима числото до третия знак (включително) след десетичната точка.

  15/4. При изчисляването на скоростта на гълъба в състезанието не се позволява никакво закръгляване както нагоре, така и надолу.

  Изчисляването на средната скорост се извършва по следната формула :

  Разстоянието на състезанието в метри, разделено на времето за което гълъбът е изминал това разстояние в секунди, е равно на средната скорост с която се е движил гълъба по време на състезанието.

  разстояние - D /в метри/

  време за прелитане на разстоянието - Т (в секунди)

  D = средна скорост (sec) х 60 = метри в минута
  Т

  15/5. Всеки гълъб участващ в клубната класация, в зависимост от мястото си на класиране и броят гълъби участници, получава коефициент.

  15/6. Колкото е по-челно класирането, толкова е по-нисък коефициента.

  15/7. Коефициентът се изчислява по следната формула :

  Мястото на класирането, умножено по хиляда и разделено на броя гълъби участващи в състезанието.      

           място на класиране x 1000      .   

  бр.гъллъби участници в състезание

   

  15/8. Максимален брой участващи гълъби 5000 за кат. „А”, „В", „С”, „G”,
  „Н” и кат.“D” и без ограничение за кат “Е”.

   

  /. Правила за участие:

  /1. По настоящият спортен правилник се провеждат състезания както на клубно ниво така и на ниво група, зона, Съюз или Национални състезания, като настоящият правилник е задължителен за всички клубове или индивидуални членове на Федерацията.

  /2. Състезателният регламент заложен в този правилник,(изискванията за Асовият шампионат) може да се променят само според текущите правила на – световната Федерация, като промяната се прави не по-късно от един месец след последната Олимпиада за спортни пощенски гълъби.

  /3. Всички комбинации, обединения, Национални и Специални Клубове а също и всички клубове, които се състезават независимо, но са членове на Федерацията, са длъжни най-късно до 01.03 на настоящата година да представят на Националната Съдийска Комисия на Федерацията, своите състезателни програми за годината в писмен вид (допуска се електронен носител), в които са описани всички състезания по категории, с вписани приблизително километрите за всяка категория (средно за клуба) и датите на стартовете.

  Състезанията в група, трябва да се обявят от клубът домакин. Клубовете участници в групата не са длъжни да заявяват предварително тези състезания, освен ако не желаят да правят отделна клубна класация ( в този случай са длъжни да ги обявят в клубната програма).

  /4. Към клубната годишната програма на състезанията,се прилага и програма за провеждане на състезания с млади гълъби, като това са гълъби опръстенени с пръстени от годината в която са излюпени ( в случаят се допускат изменения само с нареждане на НСК на БФГСГ). Тази програма може да се представи без дати за провеждане на състезанията.

  Състезателните програми не търпят изменения по време на сезона, допуска се само разместване на заявените състезания.

  /5. Състезателните пръстените се раздават на клубовете след 25.12 на настоящата година.

  /6.'Ако някой член на даден клуб получи допълнително пръстени от Федерацията е длъжен до 10 дни от датата на получаването да декларира описа на номерата им в писмен вид до КСК.

  След този срок гълъб с такъв пръстен няма право да участва в състезанията.
  Отговорник КСК.

  /7. Участие в състезанията : имат право само членове на клуба, които са редовно регистрирани в посочените за това срокове и заплатили всички такси, членски внос и други финансови задължения към клуба, федерацията ,регион, група и тн., както и индивидуални членове на Федерацията, изпълнили всички свои финансови задължения към всяка една организация членуваща в Федерацията.

  /8. Крайният срок за уреждане на финансовите задължения на всеки гълъбовъд към Федерацията е до 01.10 на настоящата година. След тази дата може да се приемат нови членове само ако не са членували предходната година в БФГСГ (клубно или индивидуално).

   /9. В състезанията на Федерацията нямат право да участват:

  А. Гълъбовъди които не са членове на клубовете членуващи в БФГСГ или индивидуални членове.

  Б. Гълъбовъди със замразено членство към някой от клубовете, поради наказание или неуредени финансови задължения към клуба или БФГСГ в посочените за това срокове.

  В. Гълъбовъди които не са попълнили контролни листи със заявените номера на гълъбите с които ще участват през настоящия състезателен сезон и формуляр с координатите на гълъбарника и други данни свързани с адресната регистрация.

  Г. Гълъбовъди не заведени в клубния софтуер преди началото на състезателния сезон (гълъбовъдите за настоящия състезателен сезон трябва да бъдат заведени в състезателната картотека на клуба (клубен софтуер) преди започване на състезателния сезон (провеждане на първото състезание).

  /. Участие на гълъби в състезанията.

  /1. В състезание не може да участва:

  Видимо болен гълъб, гълъб без пръстен, гълъб с разрязан пръстен, гълъб с по- голям от определения размер пръстен, пръстен на не лицензиран производител, на организация която не е призната от Световната федерациа FCI, както и гълъб без доказан произход - документ за собственост – картон или др.

  /2. Гълъб който не е регистриран в Националният или клубният регистър за собственост на пръстените на името на гълъбовъда който го състезава преди началото на състезателният сезон.

  /3. Всеки гълъб може да се състезава само от гълъбарника в който е  регистриран преди началото на състезателния сезон в рамките на една състезателна година.

  /4. В едно състезание може да се допусне конкуриране на едногодишни гълъби и многогодишни гълъби, като резултатите се обявяват в една класация.

  /5. Не се допуска класиране на млади гълъби (гълъби излюпени през настоящата година) едновременно с по-възрастни гълъби, като гълъбите могат да участват в едно състезание, но класацията никога не се прави обща.

  /. Гълъбарници.

  /1. Класирането на гълъба се признава само когато се е завърнал и е засечен в собственият си гълъбарник,в който е регистриран преди началото на състезателният сезон.

  /2. Гълъбовъд или група от гълъбовъди които се състезават от името на един отбор, но от няколко гълъбарника участват в състезанието с най-късата дистанция до най-близкия до старта гълъбарник, в случай че гълъбарниците са на не повече от 100 м. един от друг.

  /3. Един гълъбовъд или отбор от гълъбовъди, може да участва от два или повече гълъбарника само когато най дългото разстояние между гълъбарниците не е по-голямо от 100 м. по права линия, като за състезанието се взема само най-късото разстояние до най-близкия до старта гълъбарник и се смята за всички останали.

  В случаите когато гълъбарниците се намират на повече от 100 м. всеки гълъбарник участва в състезанието с отделни координати], но в такъв случай, гълъбовъда или групата, има право само на един отбор от единият от гълъбарниците.

  Гълъбите от различните гълъбарници се активират отделно със собствен уред за отчитане на завръщането и с отделни стартови листи, като в листа само на единият гълъбарник се посочват отборните гълъби (задължително се маркират като отборни и това се посочва на листа).

  /4. От един гълъбарник могат да участват няколко гълъбовъда с различни отбори и от различно име само, ако са самостоятелно регистрирани членове на Федерацията и фигурират като различни отбори в клубният софтуер. Всички заедно могат да отчитат гълъбите си с един уред за отчитане, като задължително при активиране на гълъбите това се прави по отделно за всеки един от тях (в случай че отчитащият уред няма опция за разделяне на гълъбовъдите).

  При използване на часовник се попълват отделни стартови листи.

  /5. Местоположението на гълъбарниците се измерва със сателитен уред за позициониране на координати (GPS), като задължително се използват модели с не по-малко от 7 цифри на дисплея или така наречените „десетични модели”. Може да се използва и специализиран софтуер на картографски принцип, но задължително да има визуализация на гълъбарника.

  За всеки нов състезател се попълва формуляр с координатите и данните на гълъбовъда и се изпраща до Националната съдийска комисия. При промяна на адреса или гълъбарника формуляра се подновява.

  /6. Нови членове за следващата състезателна година се приемат след края на състезателният сезон на настоящата година, до провеждането на годишното отчетно събрание на клуба, но не по-късно от началото на новата състезателна година, като до тогава трябва да се попълнят формуляри с GPS координатите и данните за адресната регистрация на гълъбарника.

  Гълъбовъди членове на клубът, на които членството стои под въпрос в зависимост от дадени обстоятелства (без наказания) се прегласува само след края на състезателният сезон (датата на последното състезание от клубната или национална) програма.

  /. Провеждане на състезания.

  /1. Най-късото разстояние за провеждане на състезания е 100 км. за стари гълъби и 100 км. за млади гълъби, като тези разстояния се изчисляват персонално за всеки един гълъбарник.

  /2. Всички клубове членове на Федерацията са длъжни да използват еднакви документи за провеждане на състезанията.

  Всички документи се получават от Националната Съдийска Комисия и при нужда се подновяват всяка година. Състезателни резултати подадени на стари бланки няма да бъдат приети като официални.

  Контролът на състезателната документация се извършва от НСК по
  време определено от самата нея без предизвестие.

  /3. Резултатите от състезанието се изчисляват с компютърна програма (еднаква за всички клубове), в която са въведени данните за всички гълъбовъди и списъците на пръстените на гълъбите за настоящият състезателен сезон, най-малко 15 дни преди първото състезание.

   Всички гълъбовъди са длъжни да попълнят формуляр с гълъбите участници в предстоящият състезателен сезон и да го предадат на КСК най рано 20 дни преди началото на съст. сезон.  Отговорник КСК.

  Описите на гълъбите, се пазят в архива на клуба до края на състезателният сезон.

  /4. Контролът на клубните състезания се извършва от Клубната или Националната Съдийска Комисия.

  В случай на проверка от страна на Федерацията, КСК е длъжна да осигури съдействие за проверка на състезателната документация.

  При отказ или възпрепятстване на проверката състезателният сезон на клубът се анулира.

  /5. КСК се състои от главен съдия и двама помощници, назначени от клуба.

  Забележка: Националната съдийска комисия се избира на общо събрание на главните съдии, като броят на съдиите се определя на самото събрание. НСК избира свой председател за срок от една година. Председателят може да бъде преизбиран всяка година на събранието на главните клубни съдии.

  /Национална съдийска комисия - (НСК)

  /1. Състав :

  Националната съдийска комисия се състои от брой членове /не четно число/, които се избират на Общото събрание на главните клубни съдии за срок от една година.

  За председател на съдийската комисия се избира един от членовете и, след събрание и гласуване от страна на самата комисия.

  /2. Функции :

  НСК е контролен орган, който контролира :

  /  строгото спазване на спортния правилник и спортен регламент.

  /  организирането и провеждането на състезанията на клубно и национално ниво.

  /  клубовете и отделните гълъбовъди, както и гълъбарниците за незаконно притежавани гълъби.

  /  изготвянето на национални класации и всички нужни документи за провеждане на Националната годишна изложба.

  /  подготвяне на пълна документация за участие на Националния отбор на Олимпиада или други международни изложби, като дейно участва в изготвянето на самите документи.

  /  изработване и поддържане на регистър за притежание на пръстените, на национално и клубно ниво.

  /  цялостната дейност на Федерацията и клубовете, свързана със спортните мероприятия и състезателният правилник.

  /3. Права :

  Всички членове на НСК имат право на целогодишна инспекция на всички гълъбарници и клубове регистрирани в БФГСГ. Инспекцията се извършва по време определено от проверяващият съдия и всеки гълъбовъд или клуб, членуващ в БФГСГ се задължава да осигури достъп до гълъбарниците си или до местата където се предполага,че отглежда своите гълъби, също така и до състезателната документация.

  При такава инспекция е нужно да има най-малко един гълъбовъд от клуба в който членува проверявания или при проверка на състезателната документация присъствието на председателят или представител от КСК.

  /4. При отказ на гълъбовъд да допусне инспекция в гълъбарниците си и клуб да не допусне проверка на състезателната си документация, същият се лишава от право на участие в състезанията провеждани от клубовете членове на БФГСГ за срок от една до пет календарни години и замразяване на членството му във Федерацията, пресметнати от датата на нарушението.

  /Клубна съдийска комисия /КСК/

  /1. Състав :

   Клубната съдийска комисия се състои от 3 (трима члена), които се избират на Общо

  събрание на клуба за срок от 1 год.

  За председател (главен съдия) на съдийската комисия се избира един от членовете и, след събрание и гласуване от страна на самата комисия.

  /2. Функции :

  КСК е контролен орган който контролира :

  / строгото спазване на Спортно - техническия правилник и спортен регламент.

  / стриктното провеждане на състезанията и правилната обработка на документите (подписани и подпечатани)

  / правилното тълкуване и разясняване на спортния регламент на клубно ниво. Разрешаване на възникнали спорове относно спортния правилник и създали се ситуации по време на състезанията.

  / изготвяне на клубните класации и подготвяне на клубния отбор за представяне на Национална изложба както и цялата организация по предвижването на птиците и документацията, като всички разходи свързани с Националната изложба са за сметка на клуба.

  / изработване и поддържане на регистър за собственост на пръстените и изпращане на информация до НСК за националния регистър.

  / изготвяне на годишна състезателна програма и представянето и пред НСК в определеният от този правилник срок.

  /3. Права :

  а/ Всички членове на КСК имат право на целогодишна инспекция на всички гълъбарници регистрирани в клуба. Инспекцията се извършва по време определено от проверяващия и всеки гълъбовъд, член на клуба се задължава да осигури достъп до гълъбарниците си или до местата където се предполага,че отглежда своите гълъби.

  При отказ на гълъбовъда да допусне инспекция в гълъбарниците си, същия се лишава от право на участие в състезанията провеждани от клуба и членството му се замразява за срок от една до пет календарни години, пресметнати от датата на нарушението.

  б/ КСК може да изменя предварително обявената дата за дадено състезание от клубната програма, в зависимост от метеорологичните условия или технически причини.

  Новата дата се обявява най-малко два дни преди датата за опръстеняване, като се информират всички членове.

  В случаите когато се налага промяна на датата по време или след опръстеняване на гълъбите, решение за провеждане на състезанието се взема от КСК и УС на клубът.

  Ако се налага състезанието може да се проведе следващата седмица.

  /4. Задължения на КСК по време на състезателният сезон :

  • а/ да осигури всички документи нужни за провеждането на състезанията на клубно, зонално или Национално ниво.

  •   б/ отговаря за снабдяването на всички състезаващи се гълъбовъди с всички нужни според спортния правилник документи за редовното протичане на състезанието. Да предостави резултатите (класация) от състезанието на всички гълъбовъди участващи в него.

  •   в/ определя начина и реда за опръстеняване на гълъбите, който е в синхрон с приетите разпоредби в спортния правилник.

  •     г/ съхранява всички документи за състезанието в срок от две години след началото на съст. сезон.

  •     д/ Времето за рекламация от страна на гълъбовъдите е не повече от 14 дни след обявяване на класацията на уеб страницата на националната организация. След този срок, класацията става официална и не се преправя дори и да се установи неточност.

  •     е/ Всички документи се пазят от КСК до приключването на състезателната година и обявяване на резултатите на Националната изложба или в годишния бюлетин на Федерацията.

  •     След това се прехвърлят в архива на клуба и се пазят до две години след датата на последното състезанието.

  •     ж/ Да изготви крайното годишно класиране в срокове съобразени със сроковете вписани в спортния правилник и да изпрати обработените класации до НСК в определения от нея срок.

  /5. Възникнали нередности или неточности при подаване на документите може да са:

  а/ неправилно попълнен стартов лист - без дата или не попълнена графа, задраскване на данни без нужната корекция, липса на клубен печат, липса на някой от подписите на тримата съдии определени за състезанието, неясно или нечетливо попълване на данни.

  б/ неясен, зацапан, нечетлив, блед отпечатък на контролната лента от часовника, липса на стартово и контролно засичане на лентата, липса на перфорация за моделите извършващи това, според техническите си характеристики, липса на клубен печат и подпис на съдия върху лентата.

  в/  фигуриращ гълъб в стартов лист или класация, който не фигурира в националния регистър за собственост на пръстените или който не е обявен в контролния лист, който се попълва преди началото на състезателния сезон и в него фигурират всички гълъби с които даден гълъбовъд ще участва през състезателния сезон.

  г/ Стартов лист на гълъбовъд, който не фигурира в националния годишен регистър, не заплатил членския си внос към Федерацията до определената от БФГСГ дата или лишен от право на участие поради наказание.

  Забележка:  При нарушение от вида на описаните в т. А, Б и В състезанието на даден
  състезател се анулира без право на обжалване и право на корекция.

  При нарушение от вида на описаните в т. Г, състезанието на клуба се анулира без право на обжалване и време за корекция и не се взимат предвид резултатите за клубната класация, националната класация и годишният бюлетин.

  /6. Функционалност на КСК :

  Членовете на КСК, които не могат да присъстват на определено състезание са длъжни да уведомят председателя на КСК и председателя на клуба и може да бъдат подменяни за всяко състезание от гълъбовъди участващи в състезанието, но това става със знанието на председателя на клуба и председателя на КСК и одобрение на останалите членове на КСК.

  /7. При зонални или Национални състезания, преди поставянето на гълъбите в транспортьора, всеки клуб е длъжен да представи на представител от Националната съдийска комисия или негов заместник или главния съдия на клуба домакин, попълнен протокол за настоящото състезание и стартовите листи на участниците от клуба, подписани и подпечатани от клубната съдийска комисия в случай че гълъбите са
  активирани в клуба.

  /. Стартови листи и състезателно маркиране на гълъбите преди състезание.

  /1. Стартови листи.

  Всеки състезател,четливо с химикал (син или черен) сам, предварително попълва стартовия си лист, като вписва номерата на пръстените, годината и пола на гълъбите с които ще участва в настоящето състезание, като се има предвид,че първо трябва да са описани гълъбите с които състезателя ще участва в отборния шампионата в предстоящото състезание, като това правило важи и за състезателите които използват електронни системи за засичане т.е. първите 8 /осем/ гълъба в стартовият лист разпечатан след активирането на гълъбите на състезателят, трябва да са отборните
  гълъби.

  /1/а Гълъбовъди използващи системите модел „Брикон”, подчертават отборните си гълъби, задължително след отпечатване на активираните гълъби и се подписват на листа.

  /2. За неверни или грешно подадени данни, гълъбовъда сам поема отговорност.

  Попълнените стартови листи се предават на КСК. По стартовите листи не трябва да се задрасква и да се поправя без нужната корекция от страна на съдийската комисия.

  След опръстеняването на гълъбите с контролните гумени пръстени и активирането на чиповете, всички стартови листи се предават на КСК която носи отговорност за тяхното съхраняване до края на състезанието.

  /3. Състезателно маркиране на гълъбите преди състезание.
  Маркирането на гълъбите за състезание става посредством уникални гумени състезателни пръстени.

  Преди опръстеняване на всеки гълъб от картона на гумения пръстен се записва външния и вътрешния номер на пръстена в стартовият лист.

  На тези състезатели, които използват електронни системи гълъбите се маркират, като им се активират чиповете за състезание след което се принтира стартовият лист.

  За съхранение на състезателната документация по време на състезанието

  отговаря КСК.

  /. Транспортиране.

  /1. Гълъбите на един гълъбовъд не трябва да се поставят всички в един бокс в транспортьора, а трябва да са разпределени в наличния брой боксове.

  /2. Задължително се отделят мъжките от женските гълъби в отделни кафези.

  /3. Всички боксове в транспортьора, трябва да бъдат пломбирани преди потегляне. При откриване на незапечатан бокс от проверяващ Контрольор на старта, състезанието се анулира без право на обжалване. В случай че не могат да бъдат пломбирани боксовете, се пломбира цялата секция или транспортьора, като се цели да не се допуска нерегламентирано изваждане на гълъб от състезателният бокс.

  /. Часовници

  /1. Засичането на завърналите се гълъбите става посредством състезателен часовник или електронна система за засичане. Всеки гълъбовъд сам избира начина за засичане на гълъбите си стига да е одобрен от Федерацията.

  /2. Всички модели часовници, които се използват трябва да са марки от одобрен производител и да са технически изправни, като са запазени параметрите зададени от производителя.

  /3. Забранява се преправянето на който и да е елемент от механизма на часовника.

  /4. Всеки един часовник който не отговоря на параметрите зададени от производителя не може да се използва в състезанията.

  /5. Всеки състезател има право да засича пристигането на своите гълъби в чужд часовник.

  След състезанието този състезател е длъжен да донесе своя часовник и да го представи пред съдийската комисия за оценка на състоянието му.

  /6. Ако някой часовник спре и след известно време възобнови своята работа се счита за закъсняващ часовник и към времето засечено от него се добавя двойното на загубеното време, но максималният размер на наказателното време не може да е по-голямо от времето по Главния Часовник в момента, когато показанието е сверено.

  /6/а Ако някой часовник дава отклонение плюс или минус, то избързващият ще се счита за верен, а към времето засечено от закъсняващият се добавя размера на отклонението в секунди.

  /7. Всички гълъбовъди, участвали в състезанието са длъжни да донесат своите часовници запечатани, за проверка, след състезанието.

  /8. Състезател не представил своя часовник след състезанието, подлежи на наказание и се лишава от право на участие за едно или повече състезания.

  /9. Часовниците трябва да са проверени от съдийските комисии на клубовете или от лицата посочени от тях още преди първото състезание, като поне един от тях преди всяко състезание трябва собственоръчно да напише името на стартовата точка на състезанието, а също и името на състезателя и Организацията (като последното може да се направи и с подпечатването на лентата с печата на организацията провеждаща състезанието).

  /10. Контейнерите на часовниците се вадят един по един и се проверяват последователно.

  /11. Във всички отвори на часовника без изключение може да се поставят по няколко контролни гумички.

  При отчитането на контролното време на такива гълъби те се записват с еднакво време на завръщане в контролният лист и на по-предна позиция в класацията се записва гълъбът който е записан на по-предна позиция в стартовия лист.

  /12. Всички часовници за дадено състезание трябва така да са настроени, че първият пръстен (пръстени), който се вкара в тях да влезе в първия празен отвор на часовника.

  /13. Времената на завръщане на птиците в един гълъбарник, могат да се засичат от повече от един часовник.

  /14. Всички ленти от часовниците използвани в състезания трябва да са с постоянни и ясни маркировки.

  /15. Часовник който отпечатва времето с блед, неясен или нечетлив печат, зацапан печат, липса на част от маркировката (ден, час, минута или секунда) или се установи, че някоя от стрелките е неработеща се дисквалифицират за настоящето състезание и резултатите от него не се взимат за класацията но гълъбите на състезателят се зачитат към общата бройка участвали гълъби.

  /16. Ако лентата на някой часовник се скъса по време на засичане на пристигането на гълъбите от състезание, резултатите на такъв часовник не се признават за класацията.

  /17. Всички часовници за засичане на завръщането на гълъбите, трябва да бъдат запечатани и пломбирани със специални клещи които имат уникална маркировка от цифри (маркировката се вписва в протокола на състезанието).

  Може да се използва и клубният печат, но само в случай,че след това и по време на цялото състезание той се намира в сейф или шкаф, който от своя страна е запечатан. Освен клубния печат трябва да има и подписа на някой от клубните съдии или на член на клуба.

  /18. Всеки един часовник,който се използва в състезанията трябва задължително да има табелка или етикет с името на състезателя.

  . Електронни системи.

  /1. Електронни системи за засичане на пристигането на гълъбите се одобряват с решение на Националната Съдийска Комисия.

  /2. Електронните системи за засичане могат да се използват в клубове, чиито членове сами поемат разходите за набавяне на устройството, съпътстващото го оборудване и официалния превод на съпътстващата документация за експлоатация и контрол.

  След като са получили разрешение клубовете могат да използват електронната система във всички състезания провеждани от Федерацията.

  /3. Нито един клуб или член не може да бъде принуден да използва електронна система за отчитане на резултатите си.

  /4. Гълъбовъдите използващи електронна система са равно поставени с гълъбовъдите които използват часовници.

  /5.При използване на електронна система вместо разпоредбите за използване на класически часовник са в сила следните разпоредби :

  1. Антените регистриращи пристигането на гълъбите трябва да бъдат задължително прикрепени на входа на гълъбарника, като за вход се смятат отворите през които влизат гълъбите. При установяване на неспазване на това правило всички състезания на гълъбовъда се анулират (за текущата година) и му се отнема право на участие от една до две години.

  2.   Преди поставянето на гълъбите в транспортьора, членовете на КСК са длъжни да се убедят че електронните пръстени (чиповете) са здраво прикрепени към краката на гълъбите.

  3.   Електронният пръстен се поставя от гълъбовъда преди началото на състезателния сезон, като кода се записва в специален протокол срещу номера на пожизнения пръстен на гълъба.

  4.   Ако при активиране за състезание чипа на даден гълъб не работи, може да се активира нов чип с протокол на КСК и гълъба да участва в настоящето състезание.

  5.   При активирането на гълъбите преди състезание, собственика на електронната система има право да участва в процедурата но това важи само за клубни състезания. При активиране за национално състезание гълъбовъдът няма право на достъп в близост до мястото  за активиране (най малко на два метра).

  6.   След окончателното опръстеняваме се принтира стартов лист, който се подписва от съдиите на състезанието и от гълъбовъда. Данните за гълъбите на състезател ползващ електронна система се пазят заедно с данните на останалите състезатели участници в състезанието, които ползват часовници.

  7.  Не се разрешава поправка на ръка на данните за активирането на гълъбите  отпечатани от принтера (допуска се само зачеркване на гълъб по технически причини).

  8.   В случай,че данните не могат да се отпечатат поради повреда на печатащото устройство или липса на ток, комисията съставя протокол, като се вземат данните направо от дисплея на електронната система. Протокола се подписва от КСК и собственика на съответната електронна система и се използва в последствие за
  отчитане на резултатите на състезанието.

  9.   В случай че данните за пристигането на гълъба изчезнат от дисплея или са неизползваеми, гълъба се дисквалифицира за настоящото състезание. Същото се отнася и за гълъби за които се установи,че данните на електронния пръстен не съвпадат с тези от стартовият лист, принтиран преди състезанието (броят на гълъбите се зачита за класацията).

  10. Преди вкарването на данните от електронната система в главния компютър за отчитане на резултатите след състезанието, те трябва да бъдат отпечатани. Отпечатания контролен лист е равностоен на лентата от класическия часовник за засичане на време.

  11. Отпечатания контролен лист се подписва от членовете на КСК и по този начин се извършва заверка на състезателя.

  12. Одобрени електронни системи и работа с тях в приложения към правилника.

  /. Механични часовници

  /1. Часовниците, които маркират времето с пробиване на дупка трябва при всяко маркиране да правят само по една ясна и видима дупчица.

  /2. Часовник, който не отговаря на това условие не се приема за използване по време на състезания

  /3. По време на проверката са нужни данните, които се отпечатват от часовника.

  Печатаната информация трябва да бъде сравнена с показанията на циферблата на самия часовник.

  ТОВА ТРЯБВА ДА СЕ НАПРАВИ ПРЕДИ ОТВАРЯНЕТО НА ЧАСОВНИКА.
  Ако данните от разпечатката на часовника не съвпадат с показаните на дисплея данни, часовника се дисквалифицира.

  . Електронни часовници.

  /1. В случаите на спиране на тока или скъсване на печатната лента,информацията от дисплея на часовника се записва ръчно на хартия заедно с информацията и подписите на съдиите.Правилото важи само за електронните часовници.

  /2. След като се извади копие от информацията и се свери с показанията на дисплея и се докаже, че те съвпадат, може да се свали печата на часовника и той да се отвори. След това контролните гумички се изваждат една по една и последователно се проверяват.

  / Главни Часовници.

  /1. Всички часовници и електронни системи, използвани за състезанията трябва да бъдат сверени с Главния часовник, който трябва да може да показва и маркира дните, часовете, минутите и секундите. Не се допуска ръчно сверяване на електронните системи. При невъзможност да се сверят автоматично, не е възможно тяхното използване в настоящото състезание

  /2. Всички Главни Часовници трябва да бъдат сверени най-много един час преди стартирането на часовниците на гълъбовъдите за всяко едно състезание и следващо сверяване става най-много един час преди засичане на контролното време след приключване на състезанието.

  /3. Главните часовници могат да бъдат самосверяващи се или да се сверяват ръчно чрез времето подадено от компютър, но след неговото обновяване чрез Интернет мрежата.

  /. Правила за разполагане на гълъбите в боксовете на транспортьора.
  Изискване за вместимост на гълъбите по време на транспортиране в зависимост от дължината на прехода.Изискването е според нормите определени от световната гълъбовъдна организация.

   

  Височина

  Вместимост на гълъб при
  транспортиране
  до 300 км.

  Вместимост на гълъб при
  транспортиране
  над 300 км.

  Млади

  гълъби

  25 см.

  280 кв. см

  300 кв. см.

  Стари

  гълъби

  25 см.

  300 кв.см

  350 кв. см

  /. Правила, правомощия и задължения на придружителят:

  /1. Придружител на транспортьора може да бъде член от клуба.

  /2. Задължително до стартовата точка на състезанието трябва да пътуват шофьора и придружителя. В противен случай състезанието се анулира без право на обжалване.

  /3. Придружителят на транспортьора трябва да е сигурен,че гълъбите са натоварени според изискванията на спортно техническият правилник. Това означава,че преноските са сигурно закрепени и наредени в транспортьора и свободното място в тях е достатъчно според приетите за това стандарти. Също така всички преноски или боксове в транспортьора трябва да са пломбирани преди неговото потегляне (в случай че няма възможност за пломбиране на преноските се пломбира входа към коридора).

  /4. Придружителят е длъжен да проверява състоянието на гълъбите при всяко спиране за почивка, но не на повече от 3 часа.

  /5. Клубът е длъжен да осигури нужната храна и вода за съответното състезание. На гълъбите може да не се дава храна по време на пътуването, ако има инструкции за това, но трябва да бъдат осигурени с вода.

  /6. Придружителят е лично отговорен за доброто състояние на гълъбите по време на пътуването.

  /7. Придружителят трябва така да разположи превозното средство,че да осигури най-добри условия за пускане на гълъбите, като се вземе предвид терена, метеорологичните условия и посоката на вятъра на мястото на старта.

  Той е лично отговорен за това да провери веднага след пускането на гълъбите, че всички боксове са отворени и няма гълъби които да не са излетял и.

  /8. Придружителят определя часът на старта, след консултация по телефона с главният съдия или друг отговорник за старта, но задължително със знанието на председателят на клубът.

  /9. В случай,че някой гълъб излети преди официалното време за старт,придружителят трябва по най-бързият начин да се свърже с официалните лица ръководещи даденото състезание, за да се реши какви спешни мерки да се вземат.

  /10. Точното време на пускането на гълъбите трябва да бъде съобщено на главният съдия или на друг член от съдийската комисия и след завръщането в клуба да се направи пълен отчет за хода на състезанието.

  /11. За освобождаването на гълъбите от друго място, различно от предварително предвиденото (в зависимост от влошаващите се метеорологични условия, повреда на транспортьора или други форсмажорни обстоятелства изискващи стартирането на гълъбите) придружителят трябва да получи съгласието на главният съдия, след дискутиране със съдийската комисия и ръководството на клубът. В противен случай гълъбите не се стартират и се чака потвърждение.

  /12. Придружителят е длъжен да докладва на КСК или на НСК след прибирането си, за всяко нещо, което може да представлява риск, както за гълъбите така и за транспортьора.

  /13. КСК или НСК е длъжна да вземе под внимание рисковете възникнали при дадено състезание и да ги отстрани до следващото.

   

   

 •