БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Изгрев Спорт
Гълъбовъди Иван Георгиев
Ширина/Дължина 41:31:15.36/23:14:34.85

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Радомир (20.05.2023)  BG38852/2020  111813,819  20.05.2023 09:10:54  1577.064  3(0)  4,566(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG69959/2021  111813,819  20.05.2023 09:10:55  1576.686  4(0)  6,088(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14478/2022  111813,819  20.05.2023 09:10:56  1576.330  5(0)  7,61(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14463/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:00  1574.843  6(0)  9,132(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14469/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:04  1573.358  7(0)  10,654(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14487/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:07  1572.252  9(0)  13,699(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14430/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:37  1561.275  16(0)  24,353(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14468/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:39  1560.556  18(0)  27,397(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14420/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:40  1560.186  19(0)  28,919(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG64504/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:40  1560.186  20(0)  30,441(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG38784/2020  111813,819  20.05.2023 09:11:40  1560.186  21(0)  31,963(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14467/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:42  1559.467  22(0)  33,486(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14425/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:43  1559.098  23(0)  35,008(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14388/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:44  1558.750  24(0)  36,53(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG69978/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:45  1558.381  27(0)  41,096(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14432/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:46  1558.012  28(0)  42,618(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14407/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:48  1557.296  29(0)  44,14(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG64531/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:48  1557.296  30(0)  45,662(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG69941/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:49  1556.927  31(0)  47,184(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14465/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:50  1556.580  33(0)  50,228(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG38831/2020  111813,819  20.05.2023 09:11:57  1554.049  34(0)  51,75(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14488/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:58  1553.682  35(0)  53,272(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG64532/2021  111813,819  20.05.2023 09:12:01  1552.603  37(0)  56,317(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14384/2022  111813,819  20.05.2023 09:12:03  1551.892  38(0)  57,839(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021144/2021  111813,819  20.05.2023 09:12:05  1551.182  40(0)  60,883(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14423/2022  111813,819  20.05.2023 09:12:14  1547.960  41(0)  62,405(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14476/2022  111813,819  20.05.2023 09:14:12  1506.925  97(0)  147,641(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14418/2022  111813,819  20.05.2023 09:15:16  1485.562  106(0)  161,339(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14421/2022  111813,819  20.05.2023 09:15:18  1484.911  109(0)  165,906(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14453/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:18  1588.533  4(0)  6,826(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14439/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:30  1584.860  5(0)  8,532(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64515/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:39  1582.117  7(0)  11,945(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69904/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:40  1581.806  8(0)  13,652(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14470/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:44  1580.603  10(0)  17,065(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69941/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:45  1580.293  11(0)  18,771(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14491/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:46  1579.983  12(0)  20,478(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64507/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:48  1579.383  13(0)  22,184(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14463/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:02  1575.154  16(0)  27,304(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14481/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:05  1574.250  18(0)  30,717(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64510/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:31  1566.443  33(0)  56,314(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14437/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:32  1566.157  35(0)  59,727(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14494/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:32  1566.157  36(0)  61,433(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64532/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:34  1565.549  39(0)  66,553(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14483/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:35  1565.263  42(0)  71,672(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64531/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:38  1564.370  45(0)  76,792(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64535/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:54  1559.618  62(0)  105,802(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14391/2022  137090,414  28.05.2023 09:38:45  1544.681  93(0)  158,703(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14488/2022  137090,414  28.05.2023 09:38:54  1542.074  96(0)  163,823(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64504/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:08  1538.043  100(0)  170,648(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64514/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:13  1536.595  102(0)  174,061(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14497/2022  137090,414  28.05.2023 09:39:17  1535.459  103(0)  175,768(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69931/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:20  1534.600  106(0)  180,887(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14419/2022  137090,414  28.05.2023 09:39:22  1534.016  107(0)  182,594(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69982/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:28  1532.301  110(0)  187,713(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14452/2022  137090,414  28.05.2023 09:39:31  1531.446  112(0)  191,126(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021116/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:36  1530.027  116(0)  197,952(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG38856/2020  158708,109  04.06.2023 11:01:38  749.921  18(0)  32,258(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14407/2022  158708,109  04.06.2023 11:01:44  749.567  19(0)  34,05(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14432/2022  158708,109  04.06.2023 11:01:48  749.330  20(0)  35,842(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG64535/2021  158708,109  04.06.2023 11:01:58  748.740  21(0)  37,634(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14423/2022  158708,109  04.06.2023 11:02:52  745.574  26(0)  46,595(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14497/2022  158708,109  04.06.2023 11:02:56  745.343  27(0)  48,387(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG69959/2021  158708,109  04.06.2023 11:04:04  741.395  30(0)  53,763(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14421/2022  158708,109  04.06.2023 11:06:13  734.022  35(0)  62,724(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14491/2022  158708,109  04.06.2023 11:31:11  658.040  57(0)  102,151(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG69941/2021  158708,109  04.06.2023 11:31:24  657.449  58(0)  103,943(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14403/2022  158708,109  04.06.2023 11:40:19  634.028  77(0)  137,993(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14437/2022  158708,109  04.06.2023 11:41:01  632.260  80(0)  143,369(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG64507/2021  158708,109  04.06.2023 11:41:04  632.134  81(0)  145,161(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14392/2022  158708,109  04.06.2023 11:41:04  632.134  82(0)  146,953(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14461/2022  158708,109  04.06.2023 11:41:07  632.009  83(0)  148,746(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14452/2022  158708,109  04.06.2023 11:41:10  631.883  84(0)  150,538(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG69951/2021  158708,109  04.06.2023 11:41:11  631.843  85(0)  152,33(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG69931/2021  158708,109  04.06.2023 11:41:14  631.717  86(0)  154,122(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG64510/2021  158708,109  04.06.2023 11:41:49  630.252  87(0)  155,914(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG64514/2021  158708,109  04.06.2023 11:42:36  628.298  89(0)  159,498(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14463/2022  158708,109  04.06.2023 11:42:59  627.347  91(0)  163,082(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14425/2022  158708,109  04.06.2023 11:43:10  626.891  92(0)  164,875(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG64515/2021  158708,109  04.06.2023 11:43:30  626.067  93(0)  166,667(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG14487/2022  158708,109  04.06.2023 11:43:33  625.944  94(0)  168,459(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG14425/2022  177669,223  10.06.2023 10:07:18  1395.673  4(0)  12,579(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG64510/2021  177669,223  10.06.2023 10:07:22  1394.939  6(0)  18,868(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG69909/2021  177669,223  10.06.2023 10:07:29  1393.670  8(0)  25,157(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG14494/2022  177669,223  10.06.2023 10:07:38  1392.032  12(0)  37,736(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG14488/2022  177669,223  10.06.2023 10:07:41  1391.487  14(0)  44,025(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG38856/2020  177669,223  10.06.2023 10:07:43  1391.116  16(0)  50,314(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG69904/2021  177669,223  10.06.2023 10:08:38  1381.210  32(0)  100,629(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG14481/2022  177669,223  10.06.2023 10:08:49  1379.237  34(0)  106,918(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG14487/2022  177669,223  10.06.2023 10:08:56  1377.997  39(0)  122,642(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG38852/2020  177669,223  10.06.2023 10:10:00  1366.686  55(0)  172,956(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG14469/2022  177669,223  10.06.2023 10:10:03  1366.161  56(0)  176,101(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG69958/2021  177669,223  10.06.2023 10:10:17  1363.718  60(0)  188,679(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG14390/2022  177669,223  10.06.2023 10:10:23  1362.672  62(0)  194,969(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG64515/2021  267777,879  21.06.2023 10:34:37  1247.701  1(0)  3,04(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG64514/2021  267777,879  21.06.2023 10:34:40  1247.411  2(0)  6,079(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14391/2022  267777,879  21.06.2023 10:34:49  1246.540  3(0)  9,119(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14491/2022  267777,879  21.06.2023 10:36:02  1239.523  4(0)  12,158(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14478/2022  267777,879  21.06.2023 10:36:02  1239.523  5(0)  15,198(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG64535/2021  267777,879  21.06.2023 10:36:03  1239.425  6(0)  18,237(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14392/2022  267777,879  21.06.2023 10:36:05  1239.236  7(0)  21,277(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG69904/2021  267777,879  21.06.2023 10:36:08  1238.950  8(0)  24,316(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG64504/2021  267777,879  21.06.2023 10:36:59  1234.096  10(0)  30,395(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14420/2022  267777,879  21.06.2023 10:38:09  1227.494  12(0)  36,474(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14494/2022  267777,879  21.06.2023 10:39:07  1222.077  14(0)  42,553(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14481/2022  267777,879  21.06.2023 10:39:11  1221.709  15(0)  45,593(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG69931/2021  267777,879  21.06.2023 10:39:58  1217.355  17(0)  51,672(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14461/2022  267777,879  21.06.2023 10:40:00  1217.172  18(0)  54,711(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021144/2021  267777,879  21.06.2023 10:40:09  1216.343  19(0)  57,751(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG69941/2021  267777,879  21.06.2023 10:40:39  1213.587  20(0)  60,79(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG64532/2021  267777,879  21.06.2023 10:41:18  1210.022  21(0)  63,83(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG69951/2021  267777,879  21.06.2023 10:41:40  1208.019  24(0)  72,948(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG64510/2021  267777,879  21.06.2023 10:43:15  1199.453  26(0)  79,027(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14497/2022  267777,879  21.06.2023 10:43:34  1197.752  27(0)  82,067(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14425/2022  267777,879  21.06.2023 10:43:54  1195.971  28(0)  85,106(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14488/2022  267777,879  21.06.2023 10:44:32  1192.599  33(0)  100,304(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG14487/2022  267777,879  21.06.2023 10:44:53  1190.743  37(0)  112,462(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG69909/2021  267777,879  21.06.2023 10:45:12  1189.067  42(0)  127,66(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG69982/2021  267777,879  21.06.2023 10:47:29  1177.134  47(0)  142,857(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG69959/2021  267777,879  21.06.2023 10:52:22  1152.392  58(0)  176,292(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG14391/2022  478255,814  11.07.2023 12:41:20  1148.734  1(0)  15,152(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG14461/2022  478255,814  11.07.2023 13:37:19  1012.574  3(0)  45,455(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG64515/2021  478255,814  11.07.2023 14:52:46  873.101  4(0)  60,606(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG38852/2020  478255,814  11.07.2023 15:46:57  794.511  5(0)  75,758(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG64532/2021  478255,814  11.07.2023 15:57:34  780.740  6(0)  90,909(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG14488/2022  478255,814  11.07.2023 16:12:41  761.938  7(0)  106,061(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG14419/2022  478255,814  11.07.2023 17:08:16  699.955  10(0)  151,515(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (11.07.2023)  BG69909/2021  478255,814  11.07.2023 17:13:43  694.416  11(0)  166,667(0)  4(4)  66(66)  Клубно(Клубно) 
Сенад RO (21.07.2023)  BG14461/2022  551684,043  22.07.2023 06:57:01  519.468  4(0)  88,889(0)  5(5)  45(45)  Клубно(Клубно) 
Сенад RO (21.07.2023)  BG38784/2020  551684,043  22.07.2023 08:32:20  476.686  8(0)  177,778(0)  5(5)  45(45)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория G - едногодишни гълъби  BG14488/2022  Мъжки  467,485  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG14488/2022  Мъжки  38  467,485  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      332,871  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      332,871  2023  Многогодишни  Една година  Национално