БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Изгрев Спорт
Гълъбовъди Иван Георгиев
Ширина/Дължина 41:33:27.8/23:17:10.7

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Радомир (20.05.2023)  BG38852/2020  111813,819  20.05.2023 09:10:54  1577.064  3(0)  4,566(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG69959/2021  111813,819  20.05.2023 09:10:55  1576.686  4(0)  6,088(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14478/2022  111813,819  20.05.2023 09:10:56  1576.330  5(0)  7,61(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14463/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:00  1574.843  6(0)  9,132(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14469/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:04  1573.358  7(0)  10,654(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14487/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:07  1572.252  9(0)  13,699(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14430/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:37  1561.275  16(0)  24,353(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14468/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:39  1560.556  18(0)  27,397(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14420/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:40  1560.186  19(0)  28,919(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG64504/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:40  1560.186  20(0)  30,441(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG38784/2020  111813,819  20.05.2023 09:11:40  1560.186  21(0)  31,963(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14467/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:42  1559.467  22(0)  33,486(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14425/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:43  1559.098  23(0)  35,008(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14388/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:44  1558.750  24(0)  36,53(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG69978/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:45  1558.381  27(0)  41,096(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14432/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:46  1558.012  28(0)  42,618(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14407/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:48  1557.296  29(0)  44,14(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG64531/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:48  1557.296  30(0)  45,662(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG69941/2021  111813,819  20.05.2023 09:11:49  1556.927  31(0)  47,184(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14465/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:50  1556.580  33(0)  50,228(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG38831/2020  111813,819  20.05.2023 09:11:57  1554.049  34(0)  51,75(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14488/2022  111813,819  20.05.2023 09:11:58  1553.682  35(0)  53,272(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG64532/2021  111813,819  20.05.2023 09:12:01  1552.603  37(0)  56,317(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14384/2022  111813,819  20.05.2023 09:12:03  1551.892  38(0)  57,839(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021144/2021  111813,819  20.05.2023 09:12:05  1551.182  40(0)  60,883(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14423/2022  111813,819  20.05.2023 09:12:14  1547.960  41(0)  62,405(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14476/2022  111813,819  20.05.2023 09:14:12  1506.925  97(0)  147,641(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14418/2022  111813,819  20.05.2023 09:15:16  1485.562  106(0)  161,339(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14421/2022  111813,819  20.05.2023 09:15:18  1484.911  109(0)  165,906(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14453/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:18  1588.533  4(0)  6,826(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14439/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:30  1584.860  5(0)  8,532(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64515/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:39  1582.117  7(0)  11,945(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69904/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:40  1581.806  8(0)  13,652(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14470/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:44  1580.603  10(0)  17,065(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69941/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:45  1580.293  11(0)  18,771(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14491/2022  137090,414  28.05.2023 09:36:46  1579.983  12(0)  20,478(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64507/2021  137090,414  28.05.2023 09:36:48  1579.383  13(0)  22,184(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14463/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:02  1575.154  16(0)  27,304(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14481/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:05  1574.250  18(0)  30,717(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64510/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:31  1566.443  33(0)  56,314(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14437/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:32  1566.157  35(0)  59,727(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14494/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:32  1566.157  36(0)  61,433(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64532/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:34  1565.549  39(0)  66,553(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14483/2022  137090,414  28.05.2023 09:37:35  1565.263  42(0)  71,672(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64531/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:38  1564.370  45(0)  76,792(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64535/2021  137090,414  28.05.2023 09:37:54  1559.618  62(0)  105,802(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14391/2022  137090,414  28.05.2023 09:38:45  1544.681  93(0)  158,703(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14488/2022  137090,414  28.05.2023 09:38:54  1542.074  96(0)  163,823(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64504/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:08  1538.043  100(0)  170,648(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG64514/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:13  1536.595  102(0)  174,061(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14497/2022  137090,414  28.05.2023 09:39:17  1535.459  103(0)  175,768(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69931/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:20  1534.600  106(0)  180,887(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14419/2022  137090,414  28.05.2023 09:39:22  1534.016  107(0)  182,594(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG69982/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:28  1532.301  110(0)  187,713(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14452/2022  137090,414  28.05.2023 09:39:31  1531.446  112(0)  191,126(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021116/2021  137090,414  28.05.2023 09:39:36  1530.027  116(0)  197,952(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво