БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Изгрев Спорт
Гълъбовъди Петър Методиев
Ширина/Дължина 41:33:41.0/23:17:17.8

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Радомир (08.05.2022)  BG021238/2021  106464,974  08.05.2022 09:16:49  1385.956  50(0)  60,827(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  GR3247226/2021  106464,974  08.05.2022 09:16:54  1384.460  57(0)  69,343(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021214/2021  106464,974  08.05.2022 09:16:59  1382.967  61(0)  74,209(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021202/2021  106464,974  08.05.2022 09:17:15  1378.187  73(0)  88,808(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021203/2021  106464,974  08.05.2022 09:17:16  1377.884  74(0)  90,024(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021224/2021  106464,974  08.05.2022 09:17:18  1377.296  75(0)  91,241(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG45167/2020  106464,974  08.05.2022 09:17:21  1376.406  80(0)  97,324(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021219/2021  106464,974  08.05.2022 09:17:30  1373.742  87(0)  105,839(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG45153/2020  106464,974  08.05.2022 09:18:01  1364.638  105(0)  127,737(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021218/2021  106464,974  08.05.2022 09:18:03  1364.061  107(0)  130,17(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021235/2021  106464,974  08.05.2022 09:18:08  1362.612  117(0)  142,336(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021238/2021  133502,332  15.05.2022 10:58:08  1605.889  5(0)  6,702(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG45150/2020  133502,332  15.05.2022 10:58:09  1605.560  6(0)  8,043(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021236/2021  133502,332  15.05.2022 10:58:11  1604.923  8(0)  10,724(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021235/2021  133502,332  15.05.2022 11:01:58  1535.092  13(0)  17,426(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021214/2021  133502,332  15.05.2022 11:02:41  1522.557  23(0)  30,831(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG45153/2020  133502,332  15.05.2022 11:02:42  1522.261  24(0)  32,172(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021203/2021  133502,332  15.05.2022 11:02:43  1521.966  25(0)  33,512(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021201/2021  133502,332  15.05.2022 11:02:47  1520.822  26(0)  34,853(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021243/2021  133502,332  15.05.2022 11:02:54  1518.798  32(0)  42,895(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021226/2021  133502,332  15.05.2022 11:03:01  1516.779  36(0)  48,257(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021211/2021  133502,332  15.05.2022 11:03:15  1512.774  46(0)  61,662(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021209/2021  154557,32  22.05.2022 08:44:08  1484.230  71(0)  97,127(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG45152/2020  154557,32  22.05.2022 08:44:12  1483.276  75(0)  102,599(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021230/2021  154557,32  22.05.2022 08:44:12  1483.276  76(0)  103,967(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021213/2021  154557,32  22.05.2022 08:44:43  1475.953  91(0)  124,487(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021220/2021  154557,32  22.05.2022 08:44:43  1475.953  92(0)  125,855(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021250/2021  154557,32  22.05.2022 08:44:45  1475.488  93(0)  127,223(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021207/2021  154557,32  22.05.2022 08:45:12  1469.176  110(0)  150,479(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021214/2021  154557,32  22.05.2022 08:45:51  1460.154  136(0)  186,047(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (28.05.2022)  BG021230/2021  173596,979  28.05.2022 09:39:01  1345.536  21(0)  30,568(0)  12(12)  687(687)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (28.05.2022)  BG021224/2021  173596,979  28.05.2022 09:39:11  1343.807  24(0)  34,934(0)  12(12)  687(687)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (28.05.2022)  BG45167/2020  173596,979  28.05.2022 09:40:31  1330.072  52(0)  75,691(0)  12(12)  687(687)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (28.05.2022)  BG021202/2021  173596,979  28.05.2022 09:41:30  1320.129  117(0)  170,306(0)  12(12)  687(687)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (28.05.2022)  BG45150/2020  173596,979  28.05.2022 09:41:34  1319.457  121(0)  176,128(0)  12(12)  687(687)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG48570/2020  264544,159  04.06.2022 10:11:07  1253.069  19(0)  30,744(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021224/2021  264544,159  04.06.2022 10:18:43  1209.527  37(0)  59,871(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021219/2021  264544,159  04.06.2022 10:19:01  1207.870  42(0)  67,961(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021201/2021  264544,159  04.06.2022 10:21:57  1191.909  78(0)  126,214(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021207/2021  264544,159  04.06.2022 10:22:12  1190.568  81(0)  131,068(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021212/2021  264544,159  04.06.2022 10:22:42  1187.895  102(0)  165,049(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021205/2021  264544,159  04.06.2022 10:22:50  1187.186  103(0)  166,667(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021213/2021  264544,159  04.06.2022 10:22:51  1187.095  105(0)  169,903(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021211/2021  264544,159  04.06.2022 10:23:26  1183.998  115(0)  186,084(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG39254/2020  264544,159  04.06.2022 10:23:48  1182.056  121(0)  195,793(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG021209/2021  369219,258  13.06.2022 11:17:58  1282.158  33(0)  76,389(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG45167/2020  369219,258  13.06.2022 11:17:58  1282.158  34(0)  78,704(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG021203/2021  369219,258  13.06.2022 11:17:59  1282.087  35(0)  81,019(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG021214/2021  369219,258  13.06.2022 11:18:08  1281.420  36(0)  83,333(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG45153/2020  369219,258  13.06.2022 11:24:38  1253.150  43(0)  99,537(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG48570/2020  369219,258  13.06.2022 11:24:46  1252.580  44(0)  101,852(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (19.06.2022)  BG021203/2021  460604,976  19.06.2022 12:12:03  1190.040  3(0)  8,929(0)  10(10)  336(336)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (19.06.2022)  BG48570/2020  460604,976  19.06.2022 12:19:49  1166.629  5(0)  14,881(0)  10(10)  336(336)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (19.06.2022)  BG021214/2021  460604,976  19.06.2022 12:29:42  1138.139  7(0)  20,833(0)  10(10)  336(336)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (19.06.2022)  BG021235/2021  460604,976  19.06.2022 12:36:56  1118.155  18(0)  53,571(0)  10(10)  336(336)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (19.06.2022)  BG39254/2020  460604,976  19.06.2022 12:44:25  1098.203  52(0)  154,762(0)  10(10)  336(336)  Клубно(Клубно) 
Сенад RO (03.07.2022)  BG021208/2021  551019,104  03.07.2022 14:26:00  1057.618  3(0)  19,355(0)  9(9)  155(155)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория G - едногодишни гълъби  BG021214/2021  Мъжки  395,253  2022  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG021214/2021  Мъжки  47  395,253  2022  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1251,816  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      40  1251,816  2022  Многогодишни  Една година  Национално