БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Русе
Гълъбовъди Неско Хасанов
Ширина/Дължина 43:44:02.33/26:06:25.14

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG020723/2020  298937,52  21.05.2023 09:37:54  1893.208  1(0)  1,656(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG020730/2020  298937,52  21.05.2023 09:50:17  1755.534  3(0)  4,967(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  RO510904/2021  298937,52  21.05.2023 09:53:33  1722.486  5(0)  8,278(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  RO510908/2021  298937,52  21.05.2023 09:53:57  1718.526  7(0)  11,589(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG21890/2022  298937,52  21.05.2023 09:54:24  1714.091  8(0)  13,245(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG026381/2021  298937,52  21.05.2023 09:54:31  1712.942  9(0)  14,901(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41701/2021  298937,52  21.05.2023 09:55:48  1700.441  10(0)  16,556(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG32994/2020  298937,52  21.05.2023 09:56:12  1696.581  11(0)  18,212(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41738/2021  298937,52  21.05.2023 09:56:15  1696.099  12(0)  19,868(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG21884/2022  298937,52  21.05.2023 09:56:18  1695.618  13(0)  21,523(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG42645/2021  298937,52  21.05.2023 09:57:07  1687.797  19(0)  31,457(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG21373/2022  298937,52  21.05.2023 09:57:24  1685.104  20(0)  33,113(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41741/2021  298937,52  21.05.2023 09:58:38  1673.473  28(0)  46,358(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41747/2021  298937,52  21.05.2023 09:59:37  1664.305  34(0)  56,291(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41705/2021  298937,52  21.05.2023 10:02:23  1639.065  46(0)  76,159(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG21871/2022  298937,52  21.05.2023 10:04:10  1623.187  47(0)  77,815(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG21879/2022  298937,52  21.05.2023 10:04:53  1616.901  48(0)  79,47(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG21870/2022  298937,52  21.05.2023 10:05:18  1613.262  51(0)  84,437(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG020701/2020  298937,52  21.05.2023 10:07:28  1594.614  60(0)  99,338(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  RO4073536/2018  298937,52  21.05.2023 10:08:02  1589.814  61(0)  100,993(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41728/2021  298937,52  21.05.2023 10:08:41  1584.337  65(0)  107,616(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  RO510322/2021  298937,52  21.05.2023 10:11:48  1558.590  74(0)  122,517(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG020728/2020  298937,52  21.05.2023 10:14:25  1537.610  86(0)  142,384(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41716/2021  298937,52  21.05.2023 10:16:02  1524.935  89(0)  147,351(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG020718/2020  298937,52  21.05.2023 10:16:05  1524.546  90(0)  149,007(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
БЪРЛАД (RO) (21.05.2023)  BG41704/2021  298937,52  21.05.2023 10:20:38  1489.972  120(0)  198,675(0)  0(10)  0(604)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41716/2021  338779,172  28.05.2023 09:33:33  1664.354  2(0)  3,676(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21881/2022  338779,172  28.05.2023 09:37:55  1629.396  4(0)  7,353(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  RO510917/2021  338779,172  28.05.2023 09:38:00  1628.746  5(0)  9,191(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41701/2021  338779,172  28.05.2023 09:42:44  1592.509  11(0)  20,221(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  RO510906/2021  338779,172  28.05.2023 09:45:20  1573.280  22(0)  40,441(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  RO510914/2021  338779,172  28.05.2023 09:45:27  1572.426  24(0)  44,118(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41704/2021  338779,172  28.05.2023 09:45:32  1571.820  25(0)  45,956(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21892/2022  338779,172  28.05.2023 09:45:36  1571.332  27(0)  49,632(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  RO510322/2021  338779,172  28.05.2023 09:45:41  1570.727  28(0)  51,471(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG026381/2021  338779,172  28.05.2023 09:46:13  1566.848  30(0)  55,147(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG020701/2020  338779,172  28.05.2023 09:46:54  1561.914  32(0)  58,824(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  RO510905/2021  338779,172  28.05.2023 09:48:57  1547.290  34(0)  62,5(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG42300/2021  338779,172  28.05.2023 09:48:59  1547.057  35(0)  64,338(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG020730/2020  338779,172  28.05.2023 09:49:02  1546.704  36(0)  66,176(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21885/2022  338779,172  28.05.2023 09:49:19  1544.701  37(0)  68,015(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21868/2022  338779,172  28.05.2023 09:49:31  1543.294  38(0)  69,853(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21884/2022  338779,172  28.05.2023 09:49:35  1542.830  39(0)  71,691(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG32986/2020  338779,172  28.05.2023 09:51:27  1529.822  45(0)  82,721(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21366/2022  338779,172  28.05.2023 09:52:49  1520.437  50(0)  91,912(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41740/2021  338779,172  28.05.2023 09:54:40  1507.917  58(0)  106,618(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41743/2021  338779,172  28.05.2023 09:54:48  1507.025  61(0)  112,132(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21870/2022  338779,172  28.05.2023 09:55:06  1505.016  62(0)  113,971(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  RO510931/2021  338779,172  28.05.2023 09:56:07  1498.247  63(0)  115,809(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21879/2022  338779,172  28.05.2023 09:56:12  1497.697  64(0)  117,647(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21865/2022  338779,172  28.05.2023 09:56:20  1496.817  65(0)  119,485(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG32994/2020  338779,172  28.05.2023 09:56:36  1495.054  70(0)  128,676(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  RO510908/2021  338779,172  28.05.2023 09:56:44  1494.177  71(0)  130,515(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41717/2021  338779,172  28.05.2023 09:58:01  1485.763  77(0)  141,544(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG42645/2021  338779,172  28.05.2023 09:58:09  1484.897  79(0)  145,221(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41738/2021  338779,172  28.05.2023 09:58:55  1479.921  84(0)  154,412(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41728/2021  338779,172  28.05.2023 10:01:33  1463.093  90(0)  165,441(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG47712/2021  338779,172  28.05.2023 10:02:22  1457.949  92(0)  169,118(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41732/2021  338779,172  28.05.2023 10:02:24  1457.742  93(0)  170,956(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG020718/2020  338779,172  28.05.2023 10:02:29  1457.221  94(0)  172,794(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG41735/2021  338779,172  28.05.2023 10:02:33  1456.801  95(0)  174,632(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21890/2022  338779,172  28.05.2023 10:02:33  1456.801  96(0)  176,471(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG21900/2022  338779,172  28.05.2023 10:05:05  1441.105  102(0)  187,5(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
ВАСЛУЙ (RO) (28.05.2023)  BG020728/2020  338779,172  28.05.2023 10:05:08  1440.798  103(0)  189,338(0)  0(10)  0(544)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG41701/2021  368353,343  04.06.2023 09:55:01  1567.348  1(0)  1,912(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  RO510908/2021  368353,343  04.06.2023 09:59:08  1540.370  4(0)  7,648(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG020728/2020  368353,343  04.06.2023 10:00:47  1529.815  5(0)  9,56(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21886/2022  368353,343  04.06.2023 10:00:48  1529.707  6(0)  11,472(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21879/2022  368353,343  04.06.2023 10:00:48  1529.694  7(0)  13,384(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG019058/2021  368353,343  04.06.2023 10:01:04  1528.012  8(0)  15,296(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21868/2022  368353,343  04.06.2023 10:01:54  1522.750  9(0)  17,208(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  RO510905/2021  368353,343  04.06.2023 10:01:56  1522.543  10(0)  19,12(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG020723/2020  368353,343  04.06.2023 10:02:00  1522.121  11(0)  21,033(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21863/2022  368353,343  04.06.2023 10:02:06  1521.493  12(0)  22,945(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21373/2022  368353,343  04.06.2023 10:02:08  1521.285  13(0)  24,857(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21881/2022  368353,343  04.06.2023 10:05:29  1500.525  16(0)  30,593(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21884/2022  368353,343  04.06.2023 10:05:32  1500.219  17(0)  32,505(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG41741/2021  368353,343  04.06.2023 10:05:32  1500.207  18(0)  34,417(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21890/2022  368353,343  04.06.2023 10:05:34  1500.012  19(0)  36,329(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG42645/2021  368353,343  04.06.2023 10:05:43  1499.096  21(0)  40,153(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  RO510914/2021  368353,343  04.06.2023 10:11:50  1462.689  32(0)  61,185(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21887/2022  368353,343  04.06.2023 10:12:05  1461.238  33(0)  63,098(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21871/2022  368353,343  04.06.2023 10:12:12  1460.560  34(0)  65,01(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21366/2022  368353,343  04.06.2023 10:12:15  1460.271  35(0)  66,922(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21873/2022  368353,343  04.06.2023 10:12:18  1459.982  36(0)  68,834(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG20701/2020  368353,343  04.06.2023 10:12:18  1459.970  37(0)  70,746(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG026381/2021  368353,343  04.06.2023 10:13:34  1452.686  41(0)  78,394(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21870/2022  368353,343  04.06.2023 10:13:59  1450.307  44(0)  84,13(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG026410/2022  368353,343  04.06.2023 10:18:28  1425.147  76(0)  145,315(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG32994/2020  368353,343  04.06.2023 10:20:01  1416.651  86(0)  164,436(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  RO253521/2020  368353,343  04.06.2023 10:20:24  1414.567  88(0)  168,26(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG41738/2021  368353,343  04.06.2023 10:21:18  1409.695  90(0)  172,084(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG020730/2020  368353,343  04.06.2023 10:21:33  1408.348  91(0)  173,996(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  RO510928/2021  368353,343  04.06.2023 10:22:35  1402.807  93(0)  177,82(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  RO510917/2021  368353,343  04.06.2023 10:22:39  1402.449  94(0)  179,732(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG21872/2022  368353,343  04.06.2023 10:22:55  1401.025  98(0)  187,38(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-1 (RO) (04.06.2023)  BG41702/2021  368353,343  04.06.2023 10:22:57  1400.849  99(0)  189,293(0)  0(11)  0(523)  Клубно(Клубно) 
Хелм (10.06.2023)  BG50398/2019  804585,088  11.06.2023 05:41:13  820.823  17(45)  91,892(26,882)  0(77)  0(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG020718/2020  804585,088  11.06.2023 06:15:07  793.385  20(57)  108,108(34,05)  0(77)  0(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG41711/2021  804585,088  11.06.2023 06:48:06  768.394  24(86)  129,73(51,374)  0(77)  0(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG32987/2020  804585,088  11.06.2023 07:41:07  731.363  32(165)  172,973(98,566)  0(77)  0(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG32991/2020  804585,088  11.06.2023 07:52:58  723.569  34(185)  183,784(110,514)  0(77)  0(1674)  Клубно(Национално) 
Хелм (10.06.2023)  BG41710/2021  804585,088  11.06.2023 10:10:12  644.080  58(328)  313,514(195,938)  0(77)  0(1674)  Клубно(Национално) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG32994/2020  368353,343  11.06.2023 09:34:39  1603.977  1(0)  2,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG026381/2021  368353,343  11.06.2023 09:49:54  1504.097  2(0)  5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO510928/2021  368353,343  11.06.2023 10:06:34  1408.256  11(0)  27,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG41741/2021  368353,343  11.06.2023 10:06:36  1408.079  12(0)  30(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO510931/2021  368353,343  11.06.2023 10:06:48  1407.003  13(0)  32,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG020712/2020  368353,343  11.06.2023 10:09:27  1392.904  17(0)  42,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO4073536/2018  368353,343  11.06.2023 10:09:29  1392.730  18(0)  45(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG41705/2021  368353,343  11.06.2023 10:09:31  1392.551  19(0)  47,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21886/2022  368353,343  11.06.2023 10:09:42  1391.588  21(0)  52,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21890/2022  368353,343  11.06.2023 10:11:48  1380.635  23(0)  57,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO510917/2021  368353,343  11.06.2023 10:13:52  1370.021  24(0)  60(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO253521/2020  368353,343  11.06.2023 10:13:55  1369.766  26(0)  65(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG026410/2022  368353,343  11.06.2023 10:15:15  1363.010  31(0)  77,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG020728/2020  368353,343  11.06.2023 10:15:17  1362.843  32(0)  80(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21869/2022  368353,343  11.06.2023 10:15:18  1362.757  33(0)  82,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21872/2022  368353,343  11.06.2023 10:15:57  1359.488  34(0)  85(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG20701/2020  368353,343  11.06.2023 10:16:11  1358.320  35(0)  87,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21870/2022  368353,343  11.06.2023 10:16:15  1357.985  36(0)  90(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO510904/2021  368353,343  11.06.2023 10:16:27  1356.984  37(0)  92,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG020730/2020  368353,343  11.06.2023 10:16:29  1356.819  38(0)  95(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO510914/2021  368353,343  11.06.2023 10:16:30  1356.734  39(0)  97,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  RO510908/2021  368353,343  11.06.2023 10:16:37  1356.150  40(0)  100(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21854/2022  368353,343  11.06.2023 10:18:14  1348.129  47(0)  117,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21887/2022  368353,343  11.06.2023 10:20:37  1336.468  53(0)  132,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21884/2022  368353,343  11.06.2023 10:22:38  1326.764  57(0)  142,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21373/2022  368353,343  11.06.2023 10:26:36  1308.073  65(0)  162,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG41701/2021  368353,343  11.06.2023 10:26:43  1307.530  66(0)  165(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG41723/2021  368353,343  11.06.2023 10:26:45  1307.377  67(0)  167,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21873/2022  368353,343  11.06.2023 10:26:51  1306.913  68(0)  170(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21889/2022  368353,343  11.06.2023 10:28:40  1298.541  70(0)  175(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-2 (RO) (11.06.2023)  BG21865/2022  368353,343  11.06.2023 10:28:57  1297.247  71(0)  177,5(0)  0(12)  0(400)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG21873/2022  498820,681  18.06.2023 14:31:09  1275.267  1(0)  2,342(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG41741/2021  498820,681  18.06.2023 14:43:04  1237.563  2(0)  4,684(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG41704/2021  498820,681  18.06.2023 14:49:46  1217.328  5(0)  11,71(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG21886/2022  498820,681  18.06.2023 14:53:16  1207.018  6(0)  14,052(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG41716/2021  498820,681  18.06.2023 14:53:29  1206.387  7(0)  16,393(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG32994/2020  498820,681  18.06.2023 14:54:53  1202.317  8(0)  18,735(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG020728/2020  498820,681  18.06.2023 14:57:18  1195.353  10(0)  23,419(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG020711/2020  498820,681  18.06.2023 14:57:55  1193.588  12(0)  28,103(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  RO510344/2021  498820,681  18.06.2023 15:02:50  1179.711  15(0)  35,129(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG21868/2022  498820,681  18.06.2023 15:06:50  1168.655  18(0)  42,155(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG21869/2022  498820,681  18.06.2023 15:22:17  1127.831  27(0)  63,232(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  RO510908/2021  498820,681  18.06.2023 15:31:37  1104.521  36(0)  84,309(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  RO510322/2021  498820,681  18.06.2023 15:38:32  1087.862  38(0)  88,993(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG020712/2020  498820,681  18.06.2023 15:41:57  1079.815  42(0)  98,361(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG020723/2020  498820,681  18.06.2023 15:42:19  1078.958  45(0)  105,386(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  RO510904/2021  498820,681  18.06.2023 15:47:10  1067.757  51(0)  119,438(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG026381/2021  498820,681  18.06.2023 15:48:27  1064.832  53(0)  124,122(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG019058/2021  498820,681  18.06.2023 15:48:40  1064.339  54(0)  126,464(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG41723/2021  498820,681  18.06.2023 15:53:32  1053.402  60(0)  140,515(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG41701/2021  498820,681  18.06.2023 16:04:02  1030.551  70(0)  163,934(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG21890/2022  498820,681  18.06.2023 16:04:40  1029.203  71(0)  166,276(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG47712/2021  498820,681  18.06.2023 16:09:39  1018.729  77(0)  180,328(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG41738/2021  498820,681  18.06.2023 16:13:32  1010.714  81(0)  189,696(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
Дарабани (RO) (18.06.2023)  BG026410/2022  498820,681  18.06.2023 16:22:48  992.086  86(0)  201,405(0)  0(13)  0(427)  Клубно(Клубно) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG50398/2019  1012777,067  02.07.2023 13:04:16  740.731  3(11)  18,519(15,737)  0(56)  0(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG32987/2020  1012777,067  03.07.2023 12:02:41  438.682  13(64)  80,247(91,559)  0(56)  0(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG020718/2020  1012777,067  03.07.2023 12:26:01  434.292  14(65)  86,42(92,99)  0(56)  0(699)  Клубно(Национално) 
БЕЛСК ПОДЛЯСКИ - Полша (01.07.2023)  BG41710/2021  1012777,067  04.07.2023 16:28:34  283.091  29(122)  179,012(174,535)  0(56)  0(699)  Клубно(Национално) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG026381/2021  368353,619  02.07.2023 11:59:33  945.588  2(0)  9,091(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG21879/2022  368353,619  02.07.2023 12:05:19  931.793  3(0)  13,636(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG21890/2022  368353,619  02.07.2023 12:09:41  921.614  4(0)  18,182(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  RO510905/2021  368353,619  02.07.2023 12:09:43  921.536  5(0)  22,727(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG21886/2022  368353,619  02.07.2023 12:16:33  906.048  8(0)  36,364(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG020728/2020  368353,619  02.07.2023 12:17:27  904.046  9(0)  40,909(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG21899/2022  368353,619  02.07.2023 12:18:41  901.319  10(0)  45,455(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  RO510322/2021  368353,619  02.07.2023 12:21:53  894.316  11(0)  50(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG41738/2021  368353,619  02.07.2023 12:23:22  891.106  12(0)  54,545(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  RO4073536/2018  368353,619  02.07.2023 12:25:23  886.781  13(0)  59,091(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  RO253521/2020  368353,619  02.07.2023 12:26:23  884.651  16(0)  72,727(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG21887/2022  368353,619  02.07.2023 12:27:09  883.024  17(0)  77,273(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG41717/2021  368353,619  02.07.2023 12:27:17  882.743  18(0)  81,818(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG020712/2020  368353,619  02.07.2023 12:29:26  878.218  19(0)  86,364(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  RO510908/2021  368353,619  02.07.2023 12:29:28  878.147  20(0)  90,909(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG41705/2021  368353,619  02.07.2023 12:30:33  875.885  21(0)  95,455(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG020701/2020  368353,619  02.07.2023 12:31:45  873.393  22(0)  100(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG41741/2021  368353,619  02.07.2023 12:31:53  873.118  23(0)  104,545(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  RO510344/2021  368353,619  02.07.2023 12:32:46  871.292  24(0)  109,091(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG41701/2021  368353,619  02.07.2023 12:33:29  869.819  26(0)  118,182(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG21900/2022  368353,619  02.07.2023 12:38:38  859.368  30(0)  136,364(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG21854/2022  368353,619  02.07.2023 12:40:01  856.602  33(0)  150(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 
АЛБИЦА-3 (02.07.2023)  BG41723/2021  368353,619  02.07.2023 12:54:54  827.947  39(0)  177,273(0)  0(9)  0(220)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG026381/2021  Женски  162,533  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21890/2022  Мъжки  301,727  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG41701/2021  Женски  321,871  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO510908/2021  Мъжки  340,661  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020728/2020  Мъжки  462,191  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG026381/2021  Женски  162,533  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG21890/2022  Мъжки  18  301,727  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG41701/2021  Женски  20  321,871  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  RO510908/2021  Мъжки  31  340,661  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория A - къси разстояния от 100 км. до 400 км.  BG020728/2020  Мъжки  39  462,191  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21886/2022  Мъжки  114,388  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026381/2021  Женски  147,632  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020728/2020  Мъжки  153,888  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG41741/2021  Мъжки  173,646  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21890/2022  Мъжки  278,287  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO510908/2021  Мъжки  282,866  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG41701/2021  Женски  304,249  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32994/2020  Мъжки  314,347  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG41738/2021  Женски  570,737  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21886/2022  Мъжки  114,388  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG026381/2021  Женски  147,632  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG020728/2020  Мъжки  11  153,888  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG41741/2021  Мъжки  15  173,646  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG21890/2022  Мъжки  16  278,287  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  RO510908/2021  Мъжки  26  282,866  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG41701/2021  Женски  26  304,249  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG32994/2020  Мъжки  31  314,347  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.  BG41738/2021  Женски  42  570,737  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG50398/2019  Мъжки  42,619  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG020718/2020  Женски  120,47  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG32987/2020  Мъжки  178,813  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG41711/2021  Женски  252,594  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG41710/2021  Мъжки  13  370,473  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Категория E 700km - маратон  BG50398/2019  Мъжки  42,619  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG020718/2020  Женски  13  127,04  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG32987/2020  Мъжки  24  190,125  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG41711/2021  Женски  30  252,594  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG41710/2021  Мъжки  54  370,473  2023  Многогодишни  Една година  FCI 
Категория E 700km - маратон  BG50398/2019  Мъжки  42,619  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG020718/2020  Женски  10  120,47  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG32987/2020  Мъжки  24  178,813  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG41711/2021  Женски  32  252,594  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория E 700km - маратон  BG41710/2021  Мъжки  56  370,473  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21890/2022  Мъжки  291,532  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG21890/2022  Мъжки  21  291,532  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      167,457  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория B - средни разстояния от 300 км. до 600 км.      167,457  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория E 700km - маратон      575,07  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория E 700km - маратон      13  575,07  2023  Многогодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      226,159  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      226,159  2023  Многогодишни  Една година  Национално