БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Изгрев Спорт
Гълъбовъди Владимир Петков
Ширина/Дължина 41:32:22.0/23:16:13.0

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Радомир (20.05.2023)  BG021068/2022  110220,587  20.05.2023 09:09:19  1590.095  1(0)  1,522(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021063/2022  110220,587  20.05.2023 09:10:05  1572.715  8(0)  12,177(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021112/2022  110220,587  20.05.2023 09:10:07  1571.952  10(0)  15,221(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021122/2022  110220,587  20.05.2023 09:10:08  1571.594  11(0)  16,743(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021081/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:19  1545.502  44(0)  66,971(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021109/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:21  1544.787  45(0)  68,493(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021114/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:22  1544.420  46(0)  70,015(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021056/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:23  1544.073  47(0)  71,537(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021098/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:24  1543.706  48(0)  73,059(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021082/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:25  1543.338  49(0)  74,581(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021017/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:26  1542.993  50(0)  76,104(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021003/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:26  1542.993  51(0)  77,626(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021902/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:30  1541.547  53(0)  80,67(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021086/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:30  1541.547  54(0)  82,192(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021077/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:31  1541.180  55(0)  83,714(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021088/2022  110220,587  20.05.2023 09:11:31  1541.180  56(0)  85,236(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021074/2022  110220,587  20.05.2023 09:12:00  1530.841  61(0)  92,846(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021033/2022  110220,587  20.05.2023 09:12:46  1514.706  88(0)  133,942(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021079/2022  110220,587  20.05.2023 09:12:54  1511.942  94(0)  143,075(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG39086/2020  110220,587  20.05.2023 09:15:02  1468.961  131(0)  199,391(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021955/2021  135509,658  28.05.2023 09:34:09  1610.335  2(0)  3,413(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021026/2022  135509,658  28.05.2023 09:35:53  1577.840  14(0)  23,891(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021020/2022  135509,658  28.05.2023 09:36:31  1566.278  34(0)  58,02(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021104/2022  135509,658  28.05.2023 09:36:32  1565.988  38(0)  64,846(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021121/2022  135509,658  28.05.2023 09:36:34  1565.373  40(0)  68,259(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021088/2022  135509,658  28.05.2023 09:36:34  1565.373  41(0)  69,966(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021103/2022  135509,658  28.05.2023 09:36:35  1565.084  43(0)  73,379(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021940/2021  135509,658  28.05.2023 09:36:42  1562.972  53(0)  90,444(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021122/2022  156768,612  04.06.2023 10:59:27  748.477  22(0)  39,427(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021074/2022  156768,612  04.06.2023 11:05:13  728.421  38(0)  68,1(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021038/2022  156768,612  04.06.2023 11:14:27  698.457  47(0)  84,229(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021014/2022  156768,612  04.06.2023 11:17:46  688.285  50(0)  89,606(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021109/2022  156768,612  04.06.2023 11:22:06  675.436  53(0)  94,982(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021079/2022  156768,612  04.06.2023 11:32:10  647.357  71(0)  127,24(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021103/2022  156768,612  04.06.2023 11:43:39  618.051  105(0)  188,172(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (04.06.2023)  BG021076/2022  156768,612  04.06.2023 11:43:42  617.929  106(0)  189,964(0)  11(11)  558(558)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021056/2022  175752,144  10.06.2023 10:05:58  1395.224  5(0)  15,723(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021081/2022  175752,144  10.06.2023 10:06:00  1394.858  7(0)  22,013(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021076/2022  175752,144  10.06.2023 10:06:14  1392.284  10(0)  31,447(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021064/2022  175752,144  10.06.2023 10:06:18  1391.545  13(0)  40,881(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021133/2022  175752,144  10.06.2023 10:07:24  1379.530  33(0)  103,774(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG39065/2020  175752,144  10.06.2023 10:07:46  1375.568  43(0)  135,22(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021122/2022  175752,144  10.06.2023 10:08:18  1369.853  51(0)  160,377(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021066/2022  175752,144  10.06.2023 10:08:47  1364.715  57(0)  179,245(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (10.06.2023)  BG021112/2022  175752,144  10.06.2023 10:08:49  1364.355  58(0)  182,39(0)  11(11)  318(318)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021060/2022  266390,681  21.06.2023 10:35:14  1237.685  9(0)  27,356(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021052/2022  266390,681  21.06.2023 10:36:18  1231.580  11(0)  33,435(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021064/2022  266390,681  21.06.2023 10:43:29  1191.995  34(0)  103,343(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021902/2021  266390,681  21.06.2023 10:43:32  1191.729  35(0)  106,383(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG39086/2020  266390,681  21.06.2023 10:43:38  1191.196  36(0)  109,422(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021026/2022  266390,681  21.06.2023 10:45:45  1180.025  44(0)  133,739(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021066/2022  266390,681  21.06.2023 10:45:48  1179.764  45(0)  136,778(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021104/2022  266390,681  21.06.2023 10:47:28  1171.118  48(0)  145,897(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021053/2022  266390,681  21.06.2023 10:48:24  1166.334  51(0)  155,015(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021034/2022  266390,681  21.06.2023 10:48:25  1166.247  52(0)  158,055(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (21.06.2023)  BG021122/2022  266390,681  21.06.2023 10:48:26  1166.165  53(0)  161,094(0)  11(11)  329(329)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG39086/2020  406689,985  29.06.2023 11:31:45  1347.771  3(0)  14,706(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021064/2022  406689,985  29.06.2023 11:34:17  1336.552  5(0)  24,51(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021054/2022  406689,985  29.06.2023 11:54:06  1254.829  23(0)  112,745(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021063/2022  406689,985  29.06.2023 12:12:19  1188.051  32(0)  156,863(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021106/2022  406689,985  29.06.2023 12:23:23  1150.848  33(0)  161,765(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021052/2022  406689,985  29.06.2023 12:23:26  1150.685  34(0)  166,667(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021122/2022  406689,985  29.06.2023 12:23:27  1150.629  35(0)  171,569(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021124/2022  406689,985  29.06.2023 13:24:20  981.553  37(0)  181,373(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова RO (29.06.2023)  BG021940/2021  406689,985  29.06.2023 14:58:34  799.678  41(0)  200,98(0)  10(10)  204(204)  Клубно(Клубно) 
Сенад RO (21.07.2023)  BG021079/2022  550547,39  21.07.2023 20:12:01  657.749  2(0)  44,444(0)  5(5)  45(45)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Категория G - едногодишни гълъби  BG021122/2022  Мъжки  549,21  2023  Едногодишни  Една година  Клубно 
Категория G - едногодишни гълъби  BG021122/2022  Мъжки  46  549,21  2023  Едногодишни  Една година  Национално 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      857,776  2023  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      26  857,776  2023  Многогодишни  Една година  Национално