БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Изгрев Спорт
Гълъбовъди Владимир Петков
Ширина/Дължина 41:32:22.0/23:16:13.0

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Радомир (08.05.2022)  BG021924/2021  108564,851  08.05.2022 09:17:41  1397.537  27(0)  32,847(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021955/2021  108564,851  08.05.2022 09:17:45  1396.332  31(0)  37,713(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG39065/2020  108564,851  08.05.2022 09:17:48  1395.435  32(0)  38,929(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021995/2021  108564,851  08.05.2022 09:18:36  1381.232  64(0)  77,859(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021958/2021  108564,851  08.05.2022 09:18:52  1376.556  78(0)  94,891(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021923/2021  108564,851  08.05.2022 09:18:54  1375.980  82(0)  99,757(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021928/2021  108564,851  08.05.2022 09:18:56  1375.405  83(0)  100,973(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021914/2021  108564,851  08.05.2022 09:19:00  1374.239  86(0)  104,623(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021935/2021  108564,851  08.05.2022 09:19:05  1372.796  90(0)  109,489(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021912/2021  108564,851  08.05.2022 09:19:07  1372.206  92(0)  111,922(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021913/2021  108564,851  08.05.2022 09:19:48  1360.462  131(0)  159,367(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021908/2021  108564,851  08.05.2022 09:19:48  1360.462  132(0)  160,584(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021959/2021  108564,851  08.05.2022 09:19:51  1359.610  137(0)  166,667(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021962/2021  108564,851  08.05.2022 09:20:15  1352.833  153(0)  186,131(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021906/2021  108564,851  08.05.2022 09:20:16  1352.547  155(0)  188,564(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG39086/2020  108564,851  08.05.2022 09:20:20  1351.435  157(0)  190,998(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021951/2021  108564,851  08.05.2022 09:20:22  1350.864  159(0)  193,431(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Радомир (08.05.2022)  BG021940/2021  108564,851  08.05.2022 09:20:25  1350.024  160(0)  194,647(0)  13(13)  822(1039)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG39075/2020  135484,845  15.05.2022 10:59:07  1610.671  3(0)  4,021(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021918/2021  135484,845  15.05.2022 11:04:23  1515.779  38(0)  50,938(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021955/2021  135484,845  15.05.2022 11:05:01  1505.103  69(0)  92,493(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021913/2021  135484,845  15.05.2022 11:05:02  1504.835  70(0)  93,834(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Брезник (15.05.2022)  BG021947/2021  135484,845  15.05.2022 11:05:09  1502.882  74(0)  99,196(0)  12(12)  746(746)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021925/2021  156757,12  22.05.2022 08:45:19  1488.431  29(0)  39,672(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021930/2021  156757,12  22.05.2022 08:45:23  1487.499  39(0)  53,352(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021902/2021  156757,12  22.05.2022 08:45:31  1485.610  56(0)  76,607(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021903/2021  156757,12  22.05.2022 08:45:35  1484.681  67(0)  91,655(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021912/2021  156757,12  22.05.2022 08:45:40  1483.501  74(0)  101,231(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021911/2021  156757,12  22.05.2022 08:46:18  1474.667  95(0)  129,959(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021922/2021  156757,12  22.05.2022 08:46:21  1473.974  96(0)  131,327(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Драгоман (22.05.2022)  BG021931/2021  156757,12  22.05.2022 08:46:21  1473.974  97(0)  132,695(0)  12(12)  730(730)  Клубно(Клубно) 
Петрохан (28.05.2022)  BG021923/2021  175785,038  28.05.2022 09:41:28  1337.104  30(0)  43,668(0)  12(12)  687(687)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG39086/2020  266401,476  04.06.2022 10:19:45  1212.293  30(0)  48,544(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021907/2021  266401,476  04.06.2022 10:22:36  1196.772  53(0)  85,761(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021902/2021  266401,476  04.06.2022 10:24:26  1186.998  106(0)  171,521(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021923/2021  266401,476  04.06.2022 10:24:30  1186.644  107(0)  173,139(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Връшка Чука (04.06.2022)  BG021927/2021  266401,476  04.06.2022 10:24:46  1185.234  110(0)  177,994(0)  12(12)  618(618)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG021912/2021  370928,793  13.06.2022 11:19:15  1282.381  32(0)  74,074(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG39075/2020  370928,793  13.06.2022 11:29:29  1238.564  49(0)  113,426(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG021911/2021  370928,793  13.06.2022 11:37:20  1206.928  78(0)  180,556(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG021907/2021  370928,793  13.06.2022 11:45:41  1175.004  86(0)  199,074(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Молдова Нова (13.06.2022)  BG021906/2021  370928,793  13.06.2022 11:45:42  1174.941  87(0)  201,389(0)  10(10)  432(432)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (19.06.2022)  BG021907/2021  462256,554  19.06.2022 12:44:43  1101.353  47(0)  139,881(0)  10(10)  336(336)  Клубно(Клубно) 
Гиера RO (19.06.2022)  BG021955/2021  462256,554  19.06.2022 12:45:30  1099.302  49(0)  145,833(0)  10(10)  336(336)  Клубно(Клубно) 
Сенад RO (03.07.2022)  BG021955/2021  552655,177  03.07.2022 14:51:25  1011.417  7(0)  45,161(0)  9(9)  155(155)  Клубно(Клубно) 
Сенад RO (03.07.2022)  BG021943/2021  552655,177  03.07.2022 14:51:26  1011.387  8(0)  51,613(0)  9(9)  155(155)  Клубно(Клубно) 
Сенад RO (03.07.2022)  BG021902/2021  552655,177  03.07.2022 15:37:00  933.539  22(0)  141,935(0)  9(9)  155(155)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      1736,015  2022  Многогодишни  Една година  Клубно 
Майстор категория А - къси разстояния от 100 км. до 400 км.      50  1736,015  2022  Многогодишни  Една година  Национално