БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНИ ГЪЛЪБИ

КЛУБ Изгрев Спорт - Сандански

 
ВРЕМЕТО 00:00:00 Вход Изход
 
 
 
 
 


Гълъбовъди

Клубове Изгрев Спорт
Гълъбовъди Иван Тодоров
Ширина/Дължина 41:33:34.48/23:17:13.58

Списък от състезания

Състезания Пръстен Средна дистанция Дата и час Скорост Класиране Коефициент Брой гълъбовъди Брой гълъби Ниво
Радомир (20.05.2023)  BG021641/2022  108323,347  20.05.2023 09:08:28  1582.125  2(0)  3,044(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021699/2022  108323,347  20.05.2023 09:09:14  1564.620  12(0)  18,265(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG39221/2020  108323,347  20.05.2023 09:09:20  1562.363  15(0)  22,831(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG14759/2022  108323,347  20.05.2023 09:09:30  1558.609  25(0)  38,052(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021789/2022  108323,347  20.05.2023 09:10:31  1536.131  60(0)  91,324(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021737/2022  108323,347  20.05.2023 09:10:54  1527.833  67(0)  101,979(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021611/2021  108323,347  20.05.2023 09:10:55  1527.467  69(0)  105,023(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021650/2021  108323,347  20.05.2023 09:10:55  1527.467  70(0)  106,545(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021723/2022  108323,347  20.05.2023 09:10:58  1526.390  73(0)  111,111(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG42642/2019  108323,347  20.05.2023 09:10:59  1526.046  74(0)  112,633(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021709/2022  108323,347  20.05.2023 09:11:00  1525.681  75(0)  114,155(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG39231/2020  108323,096  20.05.2023 09:11:01  1525.312  76(0)  115,677(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021740/2022  108323,347  20.05.2023 09:11:33  1513.953  92(0)  140,03(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG37470/2020  108323,347  20.05.2023 09:13:05  1482.196  111(0)  168,95(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Радомир (20.05.2023)  BG021796/2022  108323,347  20.05.2023 09:13:07  1481.507  113(0)  171,994(0)  14(14)  657(657)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021614/2022  133614,301  28.05.2023 09:34:55  1573.469  19(0)  32,423(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021611/2021  133614,301  28.05.2023 09:34:56  1573.173  20(0)  34,13(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG020389/2022  133614,301  28.05.2023 09:34:56  1573.173  21(0)  35,836(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021796/2022  133614,301  28.05.2023 09:34:57  1572.858  22(0)  37,543(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG020387/2022  133614,301  28.05.2023 09:34:58  1572.543  23(0)  39,249(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021601/2021  133614,301  28.05.2023 09:34:59  1572.247  24(0)  40,956(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021621/2022  133614,301  28.05.2023 09:34:59  1572.247  25(0)  42,662(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG39221/2020  133614,301  28.05.2023 09:35:03  1571.009  27(0)  46,075(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021673/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:25  1564.259  46(0)  78,498(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021612/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:27  1563.655  47(0)  80,205(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021790/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:27  1563.655  48(0)  81,911(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14702/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:27  1563.655  49(0)  83,618(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14740/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:27  1563.655  50(0)  85,324(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG020383/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:29  1563.051  51(0)  87,031(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14721/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:29  1563.051  52(0)  88,737(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG020381/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:30  1562.740  54(0)  92,15(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021737/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:30  1562.740  55(0)  93,857(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021678/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:30  1562.740  56(0)  95,563(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021722/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:31  1562.430  58(0)  98,976(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021676/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:50  1556.678  65(0)  110,922(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021695/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:50  1556.678  66(0)  112,628(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14726/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:51  1556.369  67(0)  114,334(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021782/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:51  1556.369  68(0)  116,041(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG020384/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:52  1556.061  69(0)  117,747(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG14729/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:52  1556.061  70(0)  119,454(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021675/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:52  1556.061  71(0)  121,16(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021624/2021  133614,301  28.05.2023 09:35:53  1555.771  72(0)  122,867(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021665/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:54  1555.463  73(0)  124,573(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021786/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:54  1555.463  74(0)  126,28(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021612/2021  133614,301  28.05.2023 09:35:55  1555.156  75(0)  127,986(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG021783/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:55  1555.156  76(0)  129,693(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 
Брезник (28.05.2023)  BG020382/2022  133614,301  28.05.2023 09:35:56  1554.866  77(0)  131,399(0)  11(11)  586(586)  Клубно(Клубно) 

Списък от асови класации

Категория Номер Пол Класиране Коефициент Година Възраст Период Ниво